DPMPTSP KOTA SUKABUMI NGALUARKEUN APLIKASI OSS

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

DPMPTSP (Dines Pananeman Modal jeung Palayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Sukabumi, ngaluarkeun aplikasi OSS (One Single Submission). Anapon maksud jeung tujuannana, numutkeun Kapala DPMPTSP Kota Sukabumi, Drs. Béni Haérani, M.M., dina raraga usaha ngaronjatkeun jeung ngagampangkeun palayanan paijinan usaha ka warga masarakat. Salian ti éta, ogé pikeun nyederhanakeun paijinan usaha jeung nyiptakeun modél palayanan paijinan kaintegrasi anu cepet, sarta murah jeung gampang. Sabab ieu aplikasi téh langsung kaintegrasi jeung diterapkeun di sakuliah Indonésia, sarta bisa diaksés iraha waé jeung dimana waé.

Ku sabab kitu, sakumna palaku usaha, boh anu wangunna badan usaha boh pasaurangan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil jeung Menengah) sarta skala gedé, boh anu anyar boh anu geus diadegkeun, kudu daptar ka ieu aplikasi. Kitu deui usaha anu modal sagemblengna ti jero nagri jeung nu aya komposisi modal asing, kudu ngabogaan ijin ti ieu aplikasi. Sabab para palaku usaha anu geus daptar ka ieu aplikasi téh baris meunang NIB (Nomor Induk Berusaha), sabagé idéntitas palaku usaha anu diterbitkeun ku lembaga OSS.

Salajuna dijelaskeun, sanggeus meunang NIB, para palaku usaha baris meunang Ijin Usaha atawa Ijin Oprasional jeung Komérsial, satutas ngalengkepan rupa-rupa pasaratan luyu jeung prosedur anu ditetepkeun. Disagigireun ti éta, para palaku usaha ogé kudu ngaréngsékeun pamayaran paijinan usaha, luyu jeung katangtuan anu diatur jeung ditetepkeun ku kasmentrian, lembaga atawa daerah. Lian ti éta ogé dijelaskeun, sakumna paijinan anu geus diterbitkeun ku OSS arék diaktivasi jeung lakuna épéktip, satutas komitmen ijin geus dicumponan jeung ngalaksanakeun pamayaran waragad paijinan, saperti PNBP, rétribusi atawa nu séjénna, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu dtetepkeun.

Leuwih jauh Kapala DPMPTSP Kota Sukabumi ngajelaskeun, palaksanaan palayanan paijinan usaha kaintegrasi sacara éléktronik sistim OSS ieu téh, dina raraga usaha ngalaksanakeun katangtuan Undang-Undang Nomer 22 Taun 2009 ngeunaan Lalu Lintas jeung Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomer 17 Taun 2008 ngeunaan Palayaran, Undang-Undang Nomer 1 Taun 2009 ngeunaan Panerbangan, Undang-Undang Nomer 23 Taun 2007 ngeunaan Pakarétaapian, Paraturan Pamaréntah Nomer 24 Taun 2018 ngeunaan Palayanan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik, sarta Surat Sekertaris Kamentrian Koordinator Widang Paékonomian Nomer S-186/SES.MEKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, ngeunaan Palaksanaan Paijinan Usaha Kaintegrasi Sacara Ěléktronik Sistim OSS.

Saterusna dijelaskeun, palaksanaan kawenangan panerbitan paijinan usaha kaasup panerbitan dokumén ijin nu aya kaitannana jeung paijinan usaha, wajib dilaksanakeun ngaliwatan lembaga jeung sistim OSS. Ku lantaran kitu, dina palaksanaannana, pihakna siap marengan jeung ngalaksanakeun pangapingan ka para pangusaha, pikeun daptar langsung ka OSS, tapi kudu dilaksanakeun ku para pangusaha sorangan. Maksud jeung tujuannana, malar para pangusaha bisa ngaoprasikeun aplikasi sistim OSS ieu. Sabab ieu program téh ngarupakeun program anyar. Ku sabab kitu, pihakna baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun sosialisasi jeung ngawanohkeun ieu program ka warga mayarakat, sangkan ieu program téh bisa lumangsung sacara hadé jeung lancar, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak. Kapala DPMPTSP Kota Sukabumi ngungkabkeun, ieu program téh kakara diterapkeun dina bulan Agustus 2018. Tah ku sabab kitu, jumlah pangusaha di Kota Sukabumi anu geus ngagunakeun ieu progam atawa ieu sistim OSS téh kakara aya 80 pangusaha.

Leave a Reply