PASAR DIGITAL CIKUNDUL KOTA SUKABUMI GEUS DILAUNCHING SACARA RESMI

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pasar Digital Cikundul Kota Sukabumi, geus dilaunching sacara resmi ku Panjabat Wali Kota Sukabumi, Drs. H. Dady Iskandar, M.M., cindekna tanggal 9 Séptémber 2018, di Kawasan Obyék Wisata Pamandian Cai Panas Cikundul, Kalurahan Cikundul, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Anapon anu hadir dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi Pinilih Pariodeu Taun 2018-2023, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.MPd., Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., Kapala Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, H. Adang Taufik, S.H., M.Si., pawakilan pangurus Genpi (Generasi Pesona Indonésia) Propinsi Jawa Barat, Ketua Genpi Kota Sukabumi, Agus Rustiawandi, jeung para tamu ondangan lianna.

Dina biantarana, Panjabat Wali Kota Sukabumi nandeskeun, sala sahiji devisa Indonésia kaasup Kota Sukabumi nya éta pariwisata. Tah ku lantaran kitu, ku ayana Pasar Digital Cikundul Kota Sukabumi téh, diharepkeun bisa ngaronjatkeun devisa jeung kasajahtraan warga masarakat Kota Sukabumi tina pariwisata. Sabab pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat téh, lain tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Belanja Daérah) wungkul, tapi bisa tina rupa-rupa poténsi nu aya di daérah, pikeun dironjatkeun jeung dimekarkeun, supaya bisa ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat jeung PAD (Pandapatan Asli Daérah).

Tah ku sabab kitu, rupa-rupa kréativitas jeung inovasi warga masarakat kaasup Genpi, supaya terus dihudangkeun sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun. Lantaran Genpi kudu jadi conto anu hadé pikeun warga masarakat, hususna pikeun para nonoman, malar bisa ngalaksanakerun rupa-rupa kagiatan anu positif sarta kréatif jeung inovatif.

Sedengkeun Ketua Genpi Kota Sukabumi, Agus Rustiawandi ngajelaskeun, Pasar Digital Cikundul Kota Sukabumi téh dibuka dina saban poé Minggu, jeung saupama aya warga masarakat anu rék barang beuli, duitna kudu ditukeurkeun heula ku duit kencring anu dijieun tina kai, nya éta pikeun ajén nominal duit Rp. 5.000,00 jeung Rp. 10.000,00. Lian ti éta ogé ngaharepkeun, ku geus dilaunching jeung dibukana Pasar Digital Cikundul Kota Sukabumi téh, bisa ngaronjatkeun deugdeugan warga masarakat ka Obyék Wisata Pamandian Cai Panas Cikundul Kota Sukabumi, hususna dina saban poé Minggu, boh ti jero boh ti luar Kota Sukabumi.

Leave a Reply