Pamaréntah Kota Sukabumi Nargétkeun Baris Méréskeun Kawasan Kumuh Dina Taun 2018 Nu Bakal Datang

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman jeung Pertanahan) Kota Sukabumi, nargétkeun baris méréskeun kawasan kumuh di wewengkon Kota Sukabumi, dina taun 2018 nu bakal datang. Anapon legana kawasan kumuh di wewengkon Kota Sukabumi téh, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asép Irawan, M.Sc., dina danget ieu ngan ukur tinggal 40,15 héktar deui, sumebar di 33 lelewek kalurahan jeung 7 wewengkon kacamatan sa Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, éta targét téh ngarupakeun sala sahiji tarékah jeung usaha Pamaréntah Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Taun 2015-2019, yén Pemerintah Puseur ngaliwatan Ditjén (Diréktorat Jéndral) Cipta Karya Kemen PU jeung Perak (Kementrian Pekerjaan Umum jeung Perumahan Rakyat), arék salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun komitmen, nya éta rék ngawujudkeun kota anu layak jeung hadé, sarta bersih tina kategori kumuh, anu targétna 100-0-100, nya éta 100 peresén aksés cai nginum, 0 peresén pamukiman kumuh, jeung 100 peresén sanitasi anu layak jeung hadé.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngahontal sakaligus ngawujudkeun éta targét téh, Pamaréntah Kota Sukabumi utamana dina méréskeun kawasan kumuh di wewengkon Kota Sukabumi, baris dilaksanakeun sacara ditungtut, mimiti taun 2017 ieu. Maksud jeung tujuanana, malah mandar dina taun 2018 nu bakal datang, éta targét téh bisa dihontal jeung diwujudkeun. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngungkulan jeung méréskeun kawasan kumuh téh, aya sababaraha program ti Pamaréntah Puseur, Pamaréntah Propinsi jeung Pamaréntah Kota, anu dina saban taunna salawasna dilaksanakeun.

Tah ku ayana éta hal téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah polah ngahontal sakaligus ngawujudkeun éta targét, dina taun 2018 nu bakal datang, sakurang-kurangna bisa ngadeukeutan éta target, atawa bisa ngurangan kawasan kumuh di wewengkon Kota Sukabumi. Sabab éta targét téh hésé pisan pikeun dihontal jeung diwujudkeunana 100 peresén, alatan kawasan kumuh téh baris terus tumuwuh jeung mekar, luyu jeung tumuwuh katut mekarna jumlah padumuk, anu dina saban taunna terus nambahan jeung ngaronjat.