Pamaréntah Kota Sukabumi Geus Nambah 40 Urang Patugas Motor Runtah Jeung Mobil Runtah

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi, geus nambah 40 Anak Muda sebagai patugas motor runtah jeung mobil runtah di wewengkon Kota Sukabumi, anu ngawengku 33 urang patugas motor runtah di 33 kalurahan jeung 7 urang patugas mobil runtah di 7 kacamatan sa Kota Sukabumi, pikeun ngajaga sakaligus ngaronjatkeun kabersihan di 33 kalurahan jeung 7 kacamatan sa Kota Sukabumi.

Tah kuayana éta hal téh, ka 40 urang éta patugas téh, baris digawé di handap koordinasi kalurahan jeung kacamatan masing-masing, pikeun ngakut rupa-rupa jenis runtah di wewengkon kalurahan jeung kacamatannana masing-masing, anu teu digarap ku DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi. Anapon SK (Surat Kaputusan) Pangangkatan Walikota Sukabumi pikeun 40 urang éta patugas téh, geus dipasrahkeun sacara resmi ku Walikota Sukabumi, cindekna tanggal 30 Januari 2017, di Aula Gedong Korpri Kota Sukabumi, Jalan Pelabuhan II Kilo Méter 5 Kota Sukabumi.

Salajuna ditandeskeun, ditambahna 40 urang éta patugas téh, supaya bisa ngabantu kinerja DLH Kota Sukabumi. Sabab masih kénéh aya sababaraha wewengkon di satiap kalurahan jeung kacamatan di Kota Sukabumi, anu dina ngungkulan masalah runtahna can maksimal, di luar tugas jeung tanggung jawab DLH Kota Sukabumi.

Walikota Sukabumi ngaharepkeun, ku ditambahna 40 urang éta patugas téh, usaha dina ngungkulan runtah di satiap wewengkon kalurahan jeung kacamatan sa Kota Sukabumi, hususna di luar tugas jeung tanggung jawab DLH Kota Sukabumi, bisa diungkulan sacara hadé jeung optimal. Tah kulantaran kitu, kadua beulah pihak kudu babarengan ngungkulan runtah di wewengkonna masing-masing sacara hadé jeung optimal.

Salian ti éta, Walikota Sukabumi ogé ngomat-ngomatan ka 40 urang éta patugas téh, sangkan salawasna digawé sacara hadé jeung daria, dibarengan tanggung jawab jeung disiplin anu luhur, luyu jeung pancén masing-masing, kaasup dina ngagunakan motor runtah jeung mobil runtahna masing-masing, kudu salawasna luyu jeung kapentingan katut fungsina, nya éta pikeun ngakut runtah, teu meunang digunakeun kapentingan séjén, saperti digunakeun ngakut atawa mawa barang-barang di luar runtah. Saterusna ditandeskeun, saupama tina 40 urang éta patugas téh aya nu kanyahoan ngalanggar éta katangtuan jeung aturan téh, baris langsung dipecat atawa dieureunkeun.

Sedengkeun pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan tugas mobil runtah di 7 kacamatan sa Kota Sukabumi téh, Walikota Sukabumi baris sagancangna ngarékrut sajumlah kenék éta mobil. Maksud jeung tujuanana, supaya para supir éta mobil téh henteu ripuheun teuing dina ngajalankeun pancén pagawéan jeung tanggung jawabna, lantaran pikeun mobil runtah mah ngabutuhkeun tanaga tambahan, sabab volumeu runtah anu diakutna leuwih loba, saupama dibandingkeun jeung motor runtah.