BEUS PERUM DAMRI TRAYÉK SUKABUMI-BANDARA SOEKARNO HATTA BARIS SAGANCANGNA DIOPRASIKEUN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Beus Perum Damri (Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Républik Indonésia) Trayék Sukabumi-Bandara Soekarno Hatta, nurutkeun rarancang baris sagancangna dioprasikeun. Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD. ngajelaskeun, pangoprasian Beus Perum Damri Trayék Sukabumi-Bandara Soekarno Hatta téh, baris dilaksanakeun dina Puncak Milang Kala Harhubnas (Hari Perhubungan Nasional) Taun 2018 Tingkat Kota Sukabumi, nya éta dina tanggal 24 Séptémber 2018 ieu.

Anapon maksud jeung tujuan dioprasikeunnana Beus Perum Damri Trayék Sukabumi-Bandara Soekarno Hatta téh, sabagé sala sahiji usaha pikeun méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan jeung ngagampangkeun aksés transportasi warga masarakat, ti Kota Sukabumi ka Bandara Soekarno Hatta jeung sabalikna. Lantaran nepi ka danget ieu, warga masarakat Sukabumi anu rék muru éta Bandara jeung sabalikna téh, kudu sababaraha kali naék kandaraan. Tapi ku ayana jeung dioprasikeunnana Beus Perum Damri Trayék Sukabumi-Bandara Soekarno Hatta ieu téh, warga masarakat Sukabumi anu rék muru ka éta Bandara jeung sabalikna téh ngan ukur sakali naék kandaraan, nya éta ti Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi jeung sabalikna. Saterusna dijelaskeun, ayana Beus Perum Damri Trayék Sukabumi-Bandara Soekarno Hatta téh, geus lila diarep-arep ku warga masarakat Sukabumi.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, Milang Kala Harhubnas Taun 2018 Tingkat Kota Sukabumi téh, dieusi ku rupa-rupa kagiatan jeung agénda. Diantarana Sosialisasi Palajar Pelopor Kasalametan Lalu Lintas jeung Open Tournamént Bola Voli Taun 2018 pikeun katiga kalina sa Jawa Barat jeung Banten, marebutkeun Piala Bagilir Wali Kota Sukabumi, jeung dina Acara Puncak Milang Kala Harhubnas Taun 2018 Tingkat Kota Sukabumi, diantarana Ngaresmikeun Pangoprasian Beus Perum Damri Trayék Sukabumi-Bandara Soekarno Hatta, di Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi, sarta rupa-rupa kagiatan jeung agénda lianna.

Sedengkeun Kapala Terminal Tipeu A K.H. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi, Yukky Rahmat Yunus, A.Md.PPLU., S.M. ngajelaskeun, dina Milang Kala Harhubnas Taun 2018 téh, pihakna jeung sakumna réngréngannana ngalaksanakeun rupa-rupa kagiatan, diantarana ngabebenah jeung ngoméan sakaligus ngaronjatkeun sarana jeung prasarana kaasup infrastruktur. Maksud jeung tujuannana, dina raraga usaha méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masaarakat. Anapon sarana jeung prasarana anu dibenahan jeung dioméan téh, diantarana Gedong Ramp Chéck, Tempat Tickéting jeung Anjungan Husus Panumpang.

Leave a Reply