DISKOMINFO JAWA BARAT BARIS MÉRÉ BANTUAN SARANA IT KA PARA KETUA RW SA JAWA BARAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd. ngajelaskeun, Diskominfo Propinsi Jawa Barat, dina Parobahan APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Propinsi Jawa Barat  Taun 2018, nurutkeun rencana baris méré bantuan sarana IT (Informasi jeung Téhnologi) mangrupa smartphoné, ka para Ketua RW sa Jawa Barat.

Ěta hal téh luyu jeung Surat Kapala Diskominfo Propinsi Jawa Barat Tanggal 7 Séptémber 2018, ngeunaan Rapat Dina Raraga Pasiapan Kagiatan Quick-Wins GubernurJawa Barat Taun 2018-2023, Bidang Téhnologi, Informasi, Komunikasi jeung Pangalolaan Data Séktoral Daérah jeung Statistik Taun 2018. Sabab program Quick Wins ieu téh, ngarupakeun sala sahiji program anu ditetepkeun ku pamaréntah ka masing-masing Kamentrian jeung Lembaga Nagara. Maksud jeung tujuannana, sangkan warga masarakat bisa ngarasakeun pangaruh tina palaksanaan pangwangunan sacara gancang.

Tah ku ayana éta hal téh, Diskominfo Kota Sukabumi ngaliwatan Séksi Pangalolaan Data Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, baris ngalaksanakeun update data Ketua RW Taun 2018, anu sumebar di 33 kalurahan jeung 7 kacamatan sa Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, éta data Ketua RW sa Kota Sukabumi téh, baris dijadikeun data dasar Diskominfo Kota Sukabumi jeung Diskominfo Propinsi Jawa Barat, pikeun netepkeun panarima éta bantuan.

Sedengkeun pikeun ngarojong kalancaran dina méré éta bantuan ka para Ketua RW hususna di Kota Sukabumi, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi geus ngirim surat ka Lurah sa Kota Sukabumi ngaliwatan kacamatannana masing-masing, cindekna tanggal 17 Séptémber 2018, ngeunaan Pameredih Data Ketua RW, anu tembusannana ditepikeun ka Panjabat Wali Kota Sukabumi, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, jeung Camat sa Kota Sukabumi.

Dina éta surat téh, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi meredih, sangkan éta Data Ketua RW téh ditepikeun dina bentuk hardcopy jeung softcopy, sarta kudu geus ditepikeun ka Diskominfo Kota Sukabumi ngaliwatan Séksi Pangalolaan Data Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, telepon : 08562111601 jeung é-mail : kominfo@sukabumikota.go.id., salambat-lambatna tanggal 25 Séptémber 2018. Anapon hal anu teu éléh penting, éta Data Ketua RW téh kudu ditéken ku Lurah jeung Camat masing-masing.

Leave a Reply