PANGWANGUNAN GOR REMAJA MERDÉKA KOTA SUKABUMI DITARGETKEUN RÉNGSÉ DINA TAUN 2019 NU BAKAL DATANG

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Dispora (Dines Pamuda jeung Olah Raga) Propinsi Jawa Barat, Prof, Dr. H. Yudha Munajat Saputra, M.Ěd. nandeskeun, pangwangunan GOR (Gelanggang Olah Raga) Remaja Merdéka Kota Sukabumi tahap kadua, ditargetkeun réngsé dina taun 2019 nu bakal datang. Ěta panandesan Kapala Dispora Propinsi Jawa Barat téh, ditepikeun saréngséna upacara miéling Haornas (Hari Olah Raga Nasional) Taun 2018 Tingkat Kota Sukabumi, cindekna tanggal 13 Séptémber 2018, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi.

Anapon waragad pikeun ngaréngsékeun pangwangunan éta GOR téh, dialokasikeun anggaran anu gedéna Rp. 5 miliar, tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Murni Propinsi Jawa Barat Taun 2019. Lantaran saupama anggaran pikeun ngaréngsékeun pangwangunan éta GOR téh diasupkeun kana APBD Parobahan Propinsi Jawa Barat Taun 2018 teu ngamungkinkeun, sabab waktuna samporét pisan.

Saterusna dijelaskeun, anggaran pikeun ngaréngsékeun pangwangunan éta GOR téh baris diprosés ku Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Propinsi Jawa Barat, pikeun disaluyuan ku TAPD (Tim Anggaran Pamaréntah Daérah) Propinsi Jawa Barat. Sedengkeun jenis anggaran anu baris dialokasikeun pikeun ngaréngsékeun pangwangunan éta GOR téh, yakni jenis anggaran dina bentuk dana hibah Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Ngan parandéné kitu, Kapala Dispora Propinsi Jawa Barat ngaharepkeun, sangkan Wali Kota Sukabumi salawasna ngalaksanakeun koordinasi jeung Gubernur Jawa Barat, pikeun ngaréngsékeun pangwangunan éta GOR. Sabab éta GOR téh ngarupakeun sala sahiji sarana olah raga pikeun warga masarakat Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina mangsa kapamingpinan Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si., ampir di sakabéh kabupatén jeung kota di Jawa Barat diwangun sarana olah raga hususna GOR, pikeun sarana olah raga jeung kagiatan lianna warga masarakat. Sedengkeun dina mangsa kapamingpinan Gubernur Jawa Barat, H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., nurutkeun rarancangna baris ngawangun sarana olah raga nepi ka désa-désa. Sabab warga masarakat di désa-désa ogé kacida ngabutuhkeun sarana olah raga, sarta baris jambatannan ku Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, salian ti arék ngawangun sarana olah raga, Pamaréntah Propinsi Jawa Barat ogé arék terus ngadorong kagiatan olah raga ngaliwatan atikan di sakola, sarta wajib diiluan ku sakumna palajar di satiap sakola. Maksud jeung tujuannana, supaya sakumna palajar di satiap sakola mikatresna jeung resep sarta ngabogaan prestasi dina widang olah raga, boh di tingkat régional jeung nasional boh di tingkat internasional.

Leave a Reply