PASANGAN WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI GEUS NEPIKEUN VISI JEUNG MISINA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pasangan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. katut H. Andri Setiawan Hamami, S.H., M.H., geus nepikeun Visi jeung Misina dina Rapat Paripurna Istiméwa DPRD Kota Sukabumi, sarta Undang-Undang Nomer 25 Taun 2004 ngeunaan Sistim Parancanaan Pangwangunan Nasional jeung Undang-Undang Nomer 23 Taun 2014 ngeunaan Pamaréntah Daérah, anu ngawajibkeun Kapada Daérah Nyusun Parancanaan Pangwangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah jeung Jangka Pondok, cindekna tanggal 21 Séptémber 2018, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, sakumaha anu dipikawanoh ku sakumna pihak, yén RPJMD (Rancana Pangwangunqan Jangka Menengah Daérah) Kota Sukabumi Taun 2005-2025, geus ditetepkeun ngaliwatan Paraturan Daérah Kota Sukabumi Nomer 7 Taun 2018. Ngan ku geus diistrénannana Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, éta RPJMD téh arék disaluyukeun jeung Visi katut Misi Pangwangunan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, sarta arék diasupkeun kana éta RPJMD, sakaligus jadi marwah dina palaksanaan pamaréntahan jeung pangwangunan di Kota Sukabumi.

Anapon Visi Pangwangunan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023 téh, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligius, Ayem jeung Sajahtra. Saterusna dijelaskweun, éta Visi téh dijabarkeun jeung ditetepkeun dina 4 Misi Pangwangunan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudkeun masarakat anu ngabogaan ahlak mulya, séhat, cerdas, kréatif jeung ngabogaan budaya sarta ngabogaan kasatiakawanan sosial anu luhur anu ngabogaan basis katahanan kulawarga; Ngawujudkeun tata rohang jeung infrastruktur anu ngabogaan ajén anu hadé jeung ngabogaan wawasan lingkungan; Ngawujudkeun ékonomi daérah anu maju dina séktor padagangan, ékonomi kréatif jeung pariwisata ngaliwatan prinsip kamitraan jeung dunya usaha, pendidikan jeung daérah sabudeur; sarta Ngawujudkeun tata kalola pamaréntahan anu hadé atawa good governance jeung inovatif.

Leuwih jauh dijelaskeun, ka 4 éta Misi téh geus disaluyukeun jeung tahapan RPJPD Kota Sukabumi, nya éta mekarna usaha jeung invéstasi ti pausahaan Indonesia di luar negri, sarta tumuwuhna ékonomi anu mingkin ngabogaan ajén anu hadé jeung terus-terusan bisa dihontal, anu pamustungannana panghasilan per kapita taun 2025 ngahontal kasajahtraan, satara jeung daérah anu panghasilannana di tengah-tengah, sarta tingkat pangangguran jeung jumlah padumuk miskin anu beuki handap.

Hadir dina kasempetan éta, Kapala Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, Asistén Pamaréntahan, Hukum, HAM (Hak Asasi Manusa) jeung Kesra (Kesejahtraan Rahayat) Setda Propinsi Jawa Barat, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Ketua katut Wakil Ketua TP PKK sarta DWP (Dharma Wanita Pasatuan) Kota Sukabumi, para Asistén Setda Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung Instansi Vértikal, para Camat jeung Lurah, para Alim Ulama, para Sesepuh jeung Inohong Masarakat, para Pingpinan Organisasi Sosial, Pulitik, Kamasarakatan, Pamuda jeung Wanoja, sarta Mahasiswa jeung para tamu ondangan liainna.

Leave a Reply