BAZNAS KOTA SUKABUMI NYALURKEUN BANTUAN HIJI UNIT MOBIL AMBULANCE KA DINES KASÉHATAN KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, nyalurkeun bantuan hiji unit mobil ambulance ka Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, pikeun dimangpaatkeun ku masarakat Kota Sukabumi, cindekna tanggal 21 Séptémber 2018. Ěta bantuan téh dipasrahkeun sacara simbolis jeung panandatanganan berita acara sérén sumérén, ku Ketua Baznas Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M. jeung Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlien Silyéna Mirah., sarta disaksian langsung ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dina nyalurkeun dana zakat, infak jeung shodaqoh, Baznas Kota Sukabumi geus saluyu jeung program Pamaréintah Kota Sukabumi, anu pamustungannana dina ngabardayakeunnana henteu mangupa santunan wungkul, tapi ogé bantuan waragad atikan, kaséhatan, modal usaha jeung kabutuhan hirup sapopoé, kaasup bantuan pangwangunan sarana jeung prasarana kaagamaan, bantuan ka panti asuhan sarta bantuan pangwangunan imah anu geus teu pantes dicicingan. Tah ku éta hal téh, mangpaatna mingkin lega jeung bisa ngadongkang réa pihak.

Salajuna dijelaskeun, zakat kudu dikalola sacara ngalembaga jeung profésional, sarta kudu didasarkeun kana syaréat islam jeung prinsip amanah, kamangpaatan, kaadilan, kapastian hukum, kaintegrasi jeung akuntabilitas, dina raraga ngaronjatkeun éféktivitas jeung éfisiénsi palayanan zakat pikeun umat. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, disalurkeunnana bantuan hiji unit mobil ambulance ka Dines Kaséhatan Kota Sukabumi téh, ngarupakeun program gawé Baznas, dina ngajalankeun pancén jeung tanggung jawab sosialna. Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dipasrahkeunnana ieu bantuan téh ngarupakeun kapekaan jeung kapadulian sosial Baznas Kota Sukabumi, sabagé modal sosial penting pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan masarakat Kota Sukabumi.

Saterusna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Baznas Kota Sukabumi sangkan salawasna ngaronjatkeun kinerja dina ngagali jeung ngabardayakeun poténsi zakat, infaq jeung shodaqoh sacara kréatif jeung produktif, sarta ngaronjatkeun palayanan ka para muzakki jeung mustahik, dina mayar jeung nyalurkeun kawajiban zakatna, sarta terus ngasah kapekaan kana kaayaan masarakat kaom dhuafa, kaasup korban bencana alam.

Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Kapala Daérah sarta pamaréntah katut masarakat Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun ka Baznas Kota Sukabumi, anu geus nyangking Baznas Award Taun 2018 Tingkat Nasional, sakaligus dibenum sabagé Baznas pang hadéna di Indonésia dina kategori pandayagunaan. Tah ku lantaran kitu, Baznas Kota Sukabumi ka hareup sangkan terus ngagali inovasi jeung mertahankeun sakaligus ngaronjatkeun rupa-rupa prestasi anu geus dicangking, boh di tingkat régional boh di tingkat nasional.

Wali Kota Sukabumi nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna ngarojong Baznas Kota Sukabumi, sabagé lembaga anu leuwih terus terang dina nyalurkeun sakumna amanah masarakat. Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, payung hukum nu aya kaitannana jeung  pangalolaan zakat, infaq jeung shodaqoh di Kota Sukabumi ka hareup bisa diwujudkeun jeung dilaksanakeun.

Leave a Reply