PERAN JEUNG FUNGSI PNS KATUT APARATUR TÉH NYA ÉTA NGALAYANAN MASARAKAT SACARA HADÉ

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. dibarengan ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri Setiawan Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, peran jeung fungsi PNS (Pagawé Negri Siipil) katut aparatur téh nya éta ngalayanan masarakat sacara hadé. Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi meredih sakaligus nginstrusikeun ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna méré palayanan anu hadé ka masarakat, ku cara leuwih awal datang ka SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah)-na masing-masing, saacan masarakat anu rék dilayanannana datang, ulah nepi ka masarakat anu rék dilayanannana geus datang, tapi pagawé anu rék ngalayanannana can datang.

Panandasan katut pameredih Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa mingpin apél isuk pagawé munggaran di lingkungan Setda Kota Sukabumi katut Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi kaasup LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi, cindekna tanggal 25 Séptémber 2018, di Buruan Apél Setda Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Panjabat Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., para Asistén Setda Kota Sukabumi, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, sarta para Kapala Bagian di lingkungan Setda Kota Sukabumi.

Saterusna ditandeskeun, masarakat téh nya éta raja, jeung masarakat téh nya éta jalma anu butuh palayanan ti PNS jeung aparatur. Tah ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan babarengan ngaronjatkeun peran jeung fungsi salaku aparatur, nya éta méré palayanan anu hadé ka masarakat.

Salian ti éta ogé ditandeskeun, kahadiran pamaréntah kudu bisa dirasakeun ku masarakat, sarta dina Al-Quran geus jelas, yén tugas pamaréntah téh nya éta anu kahiji kudu mampuh ngahadirkeun kaimanan jeung kataqwaan anu hadé. Tah ku kituna, sakumna pagawé jeung aparatur pamréntah kudu ngabogaan kaimanan jeung kataqwaan anu hadé jeung luhur, sabab sakumna pagawé jeung aparatur pamaréntah téh kudu jadi figur anu hadé. Tah ku ayana éta hal téh, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, baris nguatan rupa-rupa program kaimanan jeung kataqwaan luyu jeung ajaran agamana masing-masing, lantaran bisa ngahadirkeun kabarokahan.

Salajuna anu kadua, peran jeung fungsi pamaréntah téh kudu bisa méré jaminan kaamanan, katengtreman jeung katartiban ka masarakat, sarta anu katilu kahadiran pamaréntah téh kudu mampuh ngaronjatkeun kasajahtraan masarakat, ulah nepi ka aya masarakat anu kalaparan atawa ngarandapan masalah sosial kamasarakatan, lantaran peran jeung fungsi pamaréntah téh nya éta ngasajahtrakeun masarakat ngaliwatan rupa-rupa palayanan, sakurang-kurangna kudu saluyu jeung SPM (Standar Palayanan Minimal).

Leave a Reply