PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI SIAP NGASUPAN KABUTUHAN DAGING KA DAÉRAH PROPINSI DKI JAKARTA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi siap ngasupan jeung ngajual kabutuhan pangan komoditas daging ka daérah Propinsi DKI Jakarta. Lantaran ti mimiti taun 2020 nu bakal datang, Pamaréntah Propinsi DKI Jakarta moal narima deui daging impor, boh daging sapi boh daging hayam. Tah ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi katut sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung lembaga nu aya kaitannana, dina danget ieu keur tatan-tatan jeung ngalaksanaskeun rupa-rupa pasiapan. Diantarana nyiapkeun RPH (Rumah Potong Héwan) anu higiénis jeung nyumponan standar anu ditetepkeun.

Salajuna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi katut Kabupatén Cianjur kaasup Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang jeung Bekasi), sawatara waktu ka tukang diogan ku Pamaréntah Propinsi DKI Jakarta, ngabahas ngeunaan gawé bareng ngasupan pangan hususna daging ka daérah Propinsi DKI Jakarta. Sabab kabutuhan pangan di Propinsi DKI Jakarta téh, dina saban poéna kacida réana. Ěta hal téh ngarupakeun kasempetan keur Kota Sukabumi, pikeun ngasupan sakaligus nyumponan kabutuhan pangan masarakat Propinsi DKI Jakarta, hususna daging.

Lian ti éta ogé dijelaskun, pikeun éta prospék jeung nyumponan kabutuhan pangan téh, Pamaréntah Kota Sukabumi baris nguntun gawé bareng jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi katut Kabupatén Cianjur. Lantaran Kabupatén Sukabumi jeung Kabupatén Cianjur ngabogaan lahan anu kacida legana pikeun paternakan sapi, sarta éta hal téh pernah diuntun gawé bareng jeung Pamaréntah Kota Sukabumi. Ngan éta hal téh perlu ditaratas jeung diuntun deui. Sabab Kota Sukabumi baris jadi holding dina ngasupan daging ka daérah Propinsi DKI Jakarta, sedengkeun pikeun paternakan jeung ngagedékeunnana nya éta di wewengkon Kabupatén Sukabumi jeung Kabupatén Cianjur.

Disagigireun ti éta, Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun, ka hareup di Kota Sukabumi aya BUMD (Badan Usaha Milik Daérah) anu ngurus jeung ngatur rupa-rupa kabutuhan pasar, saperti di DKI Jakarta. Malah di DKI Jakarta mah ngabogaan 3 BUMD anu ngatur urusan pasar. Nya éta PT Food Stasion, PD Pasar jeung PD Darmajaya anu ngasupan kabutuhan pasar. Tah ku lantaran kitu, gawé bareng Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Propinsi DKI Jakarta dina widang pangan téh, urusannana jeung PD Darmajaya. Saterusna diharepkeun, ayana BUMD anu ngatur urusan pasar di Kota Sukabumi téh bisa sagancangna ngawujud. Sabab Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023 ogé, sarua mibanda harepan, sangkan di Kota Sukabumi aya BUMD anu ngurus jeung ngatur rupa-rupa kabutuhan pasar.

Leave a Reply