BAZNAS KOTA SUKABUMI MUKA PALAYANAN DONASI DOMPÉT PADULI LINI JEUNG TSUNAMI PALU JEUNG DONGGALA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, sacara resmi muka palayanan Donasi Dompét Paduli Lini jeung Tsunami Palu jeung Donggala nepi ka patengahan bulan Oktober 2018, pikeun ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat para korban éta musibah. Lantaran korban musibah Lini jeung Tsunami di Kota Palu jeung Kabupatén Donggala Propinsi Sulawesi Tengah téh réa pisan.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., kacida ngabagéakeunnana sakaligus méré layang pangajén anu saluhur-luhurna ka Baznas Kota Sukabumi, anu geus sacara resmi muka palayanan Donasi Dompét Paduli Lini jeung Tsunami Palu jeung Donggala, pikeun ngabantu para korban éta musibah. Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngarasa prihatin ku ayana kajadian éta musibah anu narajang masarakat Kota Palu jeung Kabupatén Donggala téh. Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi umajak sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi kaasup ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan nyalurkeun bantuan ngaliwatan Baznas Kota Sukabumi, sabagé wujud pahatian jeung kapadulian ka para korban musibah Lini jeung Tsunami di Kota Palu jeung Kabupatén Donggala.

Sedengkeun Ketua Baznas Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M. nandeskeun, musibah Lini jeung Tsunami di Kota Palu jeung Kabupatén Donggala téh, lain ngarupakeun kasedih masyarakat Kota Palu jeung Kabupatén Donggala wungkul, tapi ngarupakeun kasedih sakumna masarakat Indonésia kaasup sakumna masarakat Kota Sukabumi. Tah ku kituna, sakumna masarakat Indonésia kaasup masarakat Kota Sukabumi, sangkan ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat para korban éta musibah, ku cara nyalurkeun bantuan ngaliwatan Rékening Infaq jeung Shodaqoh Baznas Kota Sukabumi, di Bank BJB Cabang Sukabumi, anu Nomer Rékeningna 0060030015847 atawa Bank Muamalat nya éta Nomer Rékeningna 1610017700 atawa datang langsung ka Kantor Baznas Kota Sukabumi, Gedong Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, Jalan Véteran II Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, salian narima bantuan duit, Baznas Kota Sukabumi ogé narima bantuan barang utamana pakéan jeung simbut anu pantes kénéh dipaké sarta kabutuhan orok. Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta rupa-rupa bantuan téh baris disalurkeun langsung sacara utuh jeung tepat sasaran ka masarakat Kota Palu jeung Kabupatén Donggala anu ngabutuhkeun.

Anapon donasi anu geus kumpul dina danget ieu nya éta kakara Rp. 10 juta, anu asalna tina Dana Infak jeung Shodaqoh Baznas Kota Sukabumi. Salajuna dijelaskeun, saupama sakabéh donasi geus kumpul nepi ka patengahan bulan Oktober 2018, baris sagancangna disalurkeun ka masarakat Kota Palu jeung Kabupatén Donggala ngaliwatan Baznas Kota Palu jeung Baznas Kabupatén Donggala, boh duit boh barang, luyu jeung kabutuhan para korban. Tah ku lantaran kitu, Baznas Kota Sukabumi baris salawasna ngalaksanakeun koordinasi jeung Baznas Kota Palu katut Baznas Kabupatén Donggala ngaliwatan Baznas Propinsi Jawa Barat. Maksud jeung tujuannana, sangkan Baznas Kota Sukabumi nyaho jeung apal sacara pasti kana kabutuhan para korban di Kota Palu jeung Kabupatén Donggala.

Leave a Reply