SUKABUMI KÉCÉ TÉH NGARUPAKEUN PUSEUR ATIKAN KAWIRAUSAHAAN DI TINGKAT KALURAHAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter) téh ngarupakeun puseur atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangan kawirausahaan di tingkat kalurahan di Kota Sukabumi, sarta diutamakeun pikeun warga Kota Sukabumi hususna warga anu umurna produktif. Lian ti éta, ogé ngarupakeun sala sahiji program anu baris diwujudkeun ku Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023.

Panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa mingpin rapat ngeunaan Sukabumi Kécé jeung SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut instansi nu aya kaitannana, cindekna tanggal 2 Oktober 2018, di Rohangan Rapat Wakil Wali Kota Sukabumi.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ngaliwatan ieu program téh, masarakat Kota Sukabumi ngabogaan pangaweruh, wawasan jeung kaparigelan dina kawirausahaan, sarta bisa ngamunculkeun wirausaha anyar jeung nyiptakeun lapangan gawé anyar di satiap kalurahan nu aya di Kota Sukabumi, lain néangan pagawéan, tapi bisa nyiptakeun lapangan pagawéan, saeutikna bisa mandiri sacara pribadi.

Disagigireun ti éta, pihakna ogé baris usaha satékah polah ngahangkeutkeun jeung ngamunculkeun UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah) di Kota Sukabumi, ngaliwatan palatihan jeung pangapingan, pikeun ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun UMKM di Kota Sukabumi, sarta bisa muka lapangan gawé anyar, hususna pikeun masarakat Kota Sukabumi. Tah ku ayana éta hal téh, angka jalma anu ngligeuh jeung kamiskinan di Kota Sukabumi bisa diteken jeung dikurangan.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta program téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu ngabogaan ajén hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligius, Ayem jeung Sajahtra.

Tah ku lantaran kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi miharep ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi katut ka sakumna SKPD jeung instansi nu aya kaitannana di Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngarojong jeung ngabantu ngawujudkeun éta program. Lantaran maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta program téh, nya éta pikeun ngaronjatkeun kamajuan jeung kasajahtraan masarakat Kota Sukabumi.

Leave a Reply