WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI SIAP NARIMA SARAN TI SAKUMNA LAPISAN MASARAKAT KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., siap narima saran ti sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, khususna dina ngawangun jeung ngamajukeun Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé dina sagala widang. Lian ti éta, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngadoakeun jeung ngarojong Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, supaya dina ngajalankeun tugas salila lima taun ka hareup, bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lumangsung lancar, sarta bisa ngawujudkeun sakumna program anu ditepikeun dina mangsa kompanyeu nyalonkeun Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023.

Salajuna Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi muji sukur ka Nu Maha Agung, yén prosés jeung panyalagaraan Pilkada (Pamilihan Kapala Daerah) Bareng Taun 2018 geus réngsé kalayan bérés roés sarta aman jeung tartib. Tah ku ayana éta hal téh, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan Nu Maha Kawasa salawasna ngagolontorkeun kabarokahan jeung kalancaran dina ngajalankeun pancén ngawangun Kota Sukabumi salila lima taun ka hareup.

Disagigireun ti éta, Wali Kota katut Wali Kota Sukabumi ogé miharep sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngingetan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, saupama dina ngalaksanakeun pancén jeung ngawangun Kota Sukabumi salila lima taun ka hareup aya hal-hal anu kurang atawa teu luyu jeung kapentingan masarakat. Tah ku sabab kitu, rupa-rupa saran ti sakumna lapisan masarakat kacida pisan diperlukeunnana, hususna dina ngawangun Kota Sukabumi salila lima taun ka hareup.

Wali Kota katut Wali Kota Sukabumi nandeskeun, saupama salila lima taun ka hareup aya hal-hal anu kurang atawa aya nu kaluar tina komitmen babarengan jeung komitmen pahatian leuwih ka masarakat Kota Sukabumi pikeun salawasna sopan jeung ngalayanan, sangkan diingetan pikeun ditindaklaju jeung dioméan babarengan, supaya bisa leuwih hadé deui.

Saterusna Wali Kota katut Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ka hareup bisa leuwih museur jeung leuwih hadé dina ngalaksanakeun rupa-rupa pancén pagawéan, hususna dina ngawangun jeung ngamajukeun Kota Sukabumi, sarta bisa salawasna istiqomah dina ngawal amanah jeung kawijakan pikeun masarakat Kota Sukabumi dina sagala rupa widang.

Leave a Reply