Dina Taun 2017 Ieu Sajumlah 63 Sakola Di Kota Sukabumi Meunang Sértifikasi Akréditasi

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dina taun 2017 ieu, sajumlah 63 sakola di Kota Sukabumi, meunang Sértifikasi Akréditasi, ngawengku 48 SD, 12 SMP jeung 3 MTs. Anapon pikeun SD, nya éta 44 SD Sértifikasi Akréditasi  A jeung 4 SD Sértifikasi Akréditasi B. Salajuna pikeun SMP, ngawengku 10 SMP Sértifikasi Akréditasi A jeung 2 SMP Sértifikasi Akréditasi B. Sedengkeun pikeun MTs, nya éta 2 MTs Sértifikasi Akréditasi A jeung 1 MTs Sértifikasi Akréditasi B. Ěta sértifikasi téh, geus dipasrahkeun ku Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd., di Rohangan Pasamoan Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, cindekna tanggal 10 Januari 2017.

Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, ngucapkeun rasa sukur sakaligus ngawilujengkeun ka 63 sakola anu meunang éta sértifikasi. Lantaran bisa ngaronjatkeun ajén atikan jeung lulusan pkeun éta sakola. Hal ieu téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi, Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu di Dadasaran Ku Iman jeung Taqwa. Disagigireun ti éta, ogé bisa ngaronjatkeun ajén dina ngahontal IPM (Indéks Pangwangunan Manusa) Kota Sukabumi, anu paraméter globalna ditetepkeun ku UNDP, diantarana nya éta dipangaruhan ku faktor atikan, kaséhatan jeung ékonomi.

Sedengkeun Ketua UPA (Unit Palaksana Akréditasi) Kota Sukabumi, Sanusi Hardjadireja, M.Pd. ngajelaskeun, éta sértifikasi téh gedé pisan mangpaatna pikeun satiap sakola, nya éta pikeun ngajamin ajén sakola, sarta bisa ngalaksanakeun UN (Ujian Nasional) sacara mandiri. Saterusna dijelaskeun, saupama jumlah palajar éta sakola anu miluan UN kurang ti 20 palajar, panyalagaraan UN-na digabung jeung sakola séjén. Ngan pikeun nanda-tangan ijazahna tetep ditanda-tangan ku kapala éta sakola.

Ketua UPA Kota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna sakola anu meunang éta sértifikasi, sangkan sagancangna nyusun jeung nyieun program, pikeun ngaronjatkeun ajén atikan dina jangka waktu 5 taun ka hareup. Lian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun meunang éta sértifikasi téh, aya sababaraha standar anu kudu salawasna diperhatikeun ku satiap sekola, diantarana standar sarana, standar katanagaan, jeung standar pangalolaan kauangan. Disagiggireun ti éta, ogé aya 4 standar anu jadi tanggungjawab guru. Diantarana standar eusi jeung standar pangajénan sacara umum. Salajuna dijelaskeun, standar tanggungjawab guru téh, salawasna sok ngarandapan parobahan. Tah kulantaran kitu, standar tanggungjawab guru téh kudu salawasana diperhatikeun ku para guru.