STAF KANTOR KAPERSIDÉNAN RI MUJI SP4N É-LAPOR PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Staf Kantor Kapersidénan RI, Mas Muhammad Gibran Sesunan, S.H., muji SP4N (Sistim Pangalolaan Pangaduan Palayanan Publik Nasional) é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi, anu dicalagarakeun ku Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi. Anapon sala sahiji indikatorna, nya éta pamangpaatan aplikasi chating sabagé wadah pikeun ngagampangkeun komunikasi katut koordinasi jeung sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Lantaran nepi ka danget ieu, panyalagaraan SP4N é-Lapor téh, di sababaraha daérah masih ngarandapan halangan, hususna ngeunaan koordinasi jeung para pajabat panghubung nu aya di sababaraha SKPD.

Pujian Staf Kantor Kapersidénan RI éta téh, ditepikeun basa jadi nara sumber dina Forum Knowledge Sharing SP4N é-Lapor, anu dicalagarakeun ku Kamentrian PAN-RB (Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, katut Kantor Staf Kapersidénan jeung Ombudsman, dihahareupeun 50 Panyalagara SP4N é-Lapor, anu ngawengku ti Pamaréntah Propinsi sarta Pamaréntah Kota jeung Kabupatén sa Indonésia, cindekna tanggal 3 Oktober 2018, di Rohangan Pasamoan Kamentrian PAN-RB Jakarta.

Ěta kagiatan téh diisi pamaparan ti para nara sumber, hususna ngeunaan ngahontal SP4N ti taun 2017 nepi ka bulan Séptémber 2018, kaasup rupa-rupa halangan jeung tangtangan dina pangalolaan sistim é-Lapor, nya éta palayanan aspirasi jeung pangaduan online rahayat di sababaraha daérah, sarta forum silih bagi wawasan panyalagaraan SP4N é-Lapor, diantarana ti Diskominfo Propinsi Jawa Tengah, Diskominfo Kabupatén Bandung, Diskominfo Kota Cirebon, jeung Diskominfo Kota Semarang.

Sedengkeun Kapala Widang Pangalolaan Informasi Publik jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, S.IP., M.Si. dibarengan ku Kasi Pangalolaan Informasi jeung Opini Publik Diskominfo Kota Sukabumi, Riksan Satyaprawira, S.S. ngungkakeun, ti mimiti bulan Januari nepi ka awal bulan Oktober 2018, pangaduan masarakat ngaliwatan SP4N é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi ngahontal 50 pangaduan jeung aspirasi, sarta sagemblengna geus direspon ku satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, luyu jeung widangna masing-masing.

Salajuna diungkabkeun, salian ngaliwatan éta sistim, Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngalola pangaduan jeung aspirasi masarakat, ngaliwatan Fanpage Facebook Diskominfo Kota Sukabumi, Akun Twitter @pemkot_sukabumi jeung LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Daérah) 93,1 FM Kota Sukabumi.

Kapala Widang Pangalolaan Informasi Publik jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun masarakat Kota Sukabumi anu rék nepikeun pangaduan jeung aspirasi ngeunaan palayanan publik ngaliwatan SP4N é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi, bisa ngirimkeun SMS ka Nomor 1708, anu format SMS-na, nya éta sukabumikota spasi eusi pangaduan, sarta bisa ngaaksés website, www.lapor.go.id, ngan kudu nyantumkeun idéntitas sacara lengkep, dina satiap nepikeun pangaduan jeung aspirasi.

Leave a Reply