SOSIALISASI KIA PIKEUN ANAK UMUR KURANG 5 TAUN NEPI KA UMUR 17 TAUN KURANG SAPOÉ

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Diréktorat Pandaptaran Padumuk Diréktorat Jéndral Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil Kamentrian Dalem Negri RI, geus ngalaksanakeun sosialisasi KIA (Kartuh Indéntitas Anak). pikeun anak umur kurang 5 taun nepi ka umur 17 taun kurang sapoé di Kota Sukabumi, cindekna tanggal 5 Oktober 2018, di Hotél Santika Kota Sukabumi. Anapon nu jadi Nara Sumber dina éta sosialisasi téh, nya éta ti Kamentrian Dalem Negri RI, Dra. Sumiyati, S.Sos., M.SI., katut Kapala Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. Sedengkeun pamilon éta sosialisasi téh, nya éta para Camat jeung Lurah katut para Kapala Sakola sa Kota Sukabumi.

Nara Sumber ti Kamentrian Dalem Negri RI, Dra. Sumiyati, S.Sos., M.SI. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu sosialisai téh, nya éta sabagé sala sahiji usaha pikeun ngarojong kalancaran pamaréntah dina nerbitkeun KIA, sarta pikeun ngaronjatkeun pandataan, mayungan jeung palayanan plublik, dina raraga usaha mayungan jeung nyumponan hak konstitusional warga nagara, hususna ka sakumna anak umur kurang 5 taun nepi ka umur 17 taun kurang sapoé. Lantaran nepi ka danget ieu, anak umur kurang ti 17 taun jeung acan rarabi téh, teu ngabogaan idéntitas padumuk anu laku sacara nasional, sarta kaintegrasi jeung sistim informasi katut administrasi kapadumukan. Tah ku ayana éta hal téh, pamaréntah ngabogaan kawajiban pikeun méré idéntitas kapadumukan ka sakumna padumuk warga nagara Indonésia anu laku sacara nasional, sabagé sala sahiji usaha pikeun mayungan jeung nyumponan hak konstitusi warga nagara.

Sedengkeun Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. ngajelaskeun, Disdukcapil Kota Sukabumi baris nerbitkeun KIA pikeun anak umur kurang 5 taun bareng jeung panerbitan Kutipan Akta Kalahiran. Anapon pikeun anak séjénna anu umurna kurang ti 5 taun anu can boga jeung arék nyieun KIA kudu ngalampirkeun pasaratan, nya éta Foto Copy Kutipan Akta Kalahiran jeung nunjukkeun Kutipan Akta Kalahiran Asli, KK (Kartuh Kulawarga) Asli Orang Tua atawa Wali, jeung é-KTP (Kartuh Tanda Padumuk éléktronik) kadua Orang Tua. Salajuna pikeun anak umur 5 taun nepi ka umur 17 taun kurang sapoé, pasaratannana sarua jeung anak umur kurang ti 5 taun, ngan kudu ditambahan ku pas poto warna anak ukuran 2 kali 3 cénti méter réana 2 lambar. Sedengkeun mangsa lakuna éta KIA téh, nya éta salila 5 taun ti mimiti éta KIA diterbitkeun. Saterusna dijelaskeun, panerbitan éta KIA téh, luyu jeung Paraturan Mentri Dalem Negri RI Nomer 2 Taun 2016 ngeunaan KIA.

Leave a Reply