DLH KOTA SUKABUMI USAHA SATÉKAH POLAH NGADATA JUMLAH TANGKAL KAI DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, salawasna usaha satékah polah ngadata jumlah jeung kaayaan tangkal kai di Kota Sukabumi, ku cara ngagunakeun sistim aplikasi KTP Bandros (Kartuh Tanda Pohon Berbasis Andriod) Kota Sukabumi. Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH Kota Sukabumi, Sony Hérmanto, S.H., M.Si. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakannana éta program téh, malar sakabéh tangkal kai nu aya di Kota Sukabumi bisa kadata, sarta sakumna warga masarakat bisa apal kana jumlah tangkal kai nu aya di Kota Sukabumi, kaasup kaayaan jeung kagunaannana, ngaliwatan aplikasi KTP Bandros Kota Sukabumi.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, aplikasi KTP Bandros ieu téh nya éta pikeun ngagampangkeun patugas DLH Kota Sukabumi dina ngainput data tangkal kai di Kota Sukabumi, sarta pikeun ngagampangkeun warga masarakat anu hayang nyaho kana kaayaan tangkal kai di Kota Sukabumi, sakaligus pikeun cukang warga masarakat dina nepikeun béwara ka patugas DLH Kota Sukabumi, saupama aya tangkal kai anu ruksak atawa anu kaayaannana ngahariwangkeun.

Sabab sakumna lapisan warga masarakat bisa ngadukeun kaayaan tangkal kai di Kota Sukabumi ka DLH Kota Sukabumi, dibarengan ku poto tangkal kai anu diadukeunnana ngaliwatan aplikasi KTP Bandros. Tah ku éta hal téh, patugas DLH Kota Sukabumi bisa sagancangna datang ka tempat éta tangkal kai anu diadukeun ku warga masarakat, sabab aplikasi KTP Bandros Kota Sukabumi téh dilengkepan ku GPS (Global Positioning System) tracking atawa sistim panalingaan jarak jauh ngagunakeun Satelit GPS.

Salajuna dijelaskeun, tangkal kai anu kudu kadata ku aplikasi KTP Bandros di Kota Sukabumi téh, dina taun 2018 ieu ditargetkeun bisa ngahontal 500 tangkal, sarta dina taun 2019 nu bakal datang ditargetkeun bisa ngahontal 2.500 tangkal. Sedengkeun dina danget ieu, tangkal kai anu geus kadata ku aplikasi KTP Bandros di Kota Sukabumi téh kakara ngahontal 30 tangkal, kitu gé masih dina kaayaan tahap uji coba, lantaran kawatesanan ku waragad anu dipibanda.

Nyigeung jumlah tangkal kai nu aya di Kota Sukabumi, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH Kota Sukabumi, dina danget ieu aya 3.000 tangkal, sumebar di 7 wewengkon kacamatan jeung 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, tina jumlah éta tangkal kai téh, DLH Kota Sukabumi teu bisa ngadetéksi kaayaan ka sakabéh tangkal kai, sabab kawatesanan ku SDM (Sumber Daya Manusa) anu dipibanda, nya éta ukur aya 62 urang, anu strackingna aya 161 stracking, nya éta ngawengku ti jalur héjo, taman médian, taman kota, taman pulo, vértikal garden jeung sajabana. Saterusna dijelaskeun, usaha dina niténan jeung nalingakeun 3.000 tangkal kai nu aya di Kota Sukabumi téh dilaksanakeun satiap jam, ngamangpaatkeun SDM nu aya. Sabab pikeun niténan jeung nalingakeun tangkal kai nu aya di Kota Sukabumi téh, payusna mah réana aya 3 urang di satiap stracking jalan.

Leave a Reply