KABÉH KAWASAN KUMUH DI KOTA SUKABUMI BARIS SAGANCANGNA DIDATA ULANG

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, kabéh kawasan kumuh di Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris sagancangna didata ulang. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngaévaluasi lega kawasan kumuh jeung niténan hasil usaha dina ngungkulan kawasan kumuh di Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, rupa-rupa intervénsi jeung usaha dina ngungkulan kawasan kumuh di Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu terus dilaksanakeun. Tah ku kituna, sanggeus diévaluasi jeung didata ulang sarta niténan progrés pangurangan kawasan kumuh ngaliwatan rupa-rupa intervénsi jeung rupa-rupa program anu dilaksanakeun, baris diterbitkeun deui Surat Kaputusan anu anyar, pikeun ngaganti Surat Kaputusan anu heubeul.

Leuwih jauh Kapala Bappeda Kota Sukabumi ngajelaskeun, pangurangan kawasan kumuh di daérah mana ogé kaasup di daérah Kota Sukabumi kacida sulitna diréngsékeun, lantaran dina mangsa kabéh kawasan kumuh dibenahan, baris muncul deui kawasan kumuh anu anyar. Tah ku lantaran kitu, usaha pikeun ngurangan kawasan kumuh téh, kudu ngalibetkeun sakumna pihak, nya éta pamaréntah jeung swasta sarta partisipasi jeung kapadulian masarakat. Tah ku éta hal téh, usaha dina ngurangan kawasan kumuh bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lancar.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngungkulan kawasan kumuh di satiap daérah di Indonésia, Pamaréntah Puseur ngabogaan 3 program. Nya éta program rutin ti DAK (Dana Alokasi Khusus), anu anggarannana asup ka Kas Daérah, pikeun ngawaragadan pangwangunan. Saterusna program NUSP-2 (Néighborhood Upgrading and Shélter Projéct Phase 2), anu sipatna séktoral ngaliwatan kamitraan antara pamaréntah jeung séktor swasta katut masarakat sarta panguatan kapasitas kalembagaan daérah, pikeun ngajamin kalancaran jeung palaksanaan pangwangunan paimahan jeung kawasan pamukiman di pakotaan anu mandiri jeung terus-terusan. Ngan éta anggaran téh teu asup ka Kas Daérah, tapi ngaliwatan BKM (Badan Kaswadayaan Masarakat).

Salajuna Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), sabagai pangganti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masarakat). Ěta Program Kotaku téh ngarupakeun sala sahiji tina sajumlah usaha strategis Diréktorat Jéndral Cipta Karya Kamentrian Pekerjaan Umum jeung Paimahan Rahayat RI, pikeun ngagancangkeun usaha dina ngungkulan pamukiman kumuh di Indonésia jeung pikeun ngarojong kalancaran Gerakan 100-0-100, nya éta 100 peresén aksés universal cai nginum, 0 peresén pamukiman kumuh, jeung 100 peresén aksés sanitasi anu pantes.

Leave a Reply