PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGANGGARKEUN DANA TINA APBD PIKEUN NGARONJATKEUN KAWIRAUSAHAAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris nganggarkeun dana tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah), pikeun ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun kawirausahaan masarakat Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, malar kawirausahaan masarakat Kota Sukabumi bisa ngaronjat jeung mekar. Ěta panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara, basa muka sacara resmi Diklat (Pendidikan jeung Palatihan) Kaparigelan Pahotélan jeung Kaparigelan Ngaput Taun 2018, anu dicalagarakeun ku Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, di BLK (Balé Latihan Kerja) Kota Sukabumi, cindekna tanggal 9 Oktober 2018.

Dina bagian séjén bintarana, Wakil Wali Kota Sukabumi kacida ngabagéakeunnana kana dilaksanakeunnana éta Diklat téh, lantaran bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun kawirausahaan masarakat Kota Sukabumi. Tah ku lantaran kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka para pamilon ieu Diklat, ka hareup bisa jadi para pagawé anu profésional, sarta lain néangan pagawéan, tapi kudu bisa nyiptakeun jeung muka lapangan pagawéan pikeun masarakat Kota Sukabumi, anu ahirna bisa neken jeung ngurangan angka jalma anu ngaligeuh jeung kamiskinan di Kota Sukabumi.

Saterusna Wakil Wali Kota Sukabumi ngungkabkeun, angka jalma anu ngaligeuh di Kota Sukabumi téh, ti taun ka taunna salawasna ngurangan, anu pamustungannana angka jalma anu ngaligeuh di Kota Sukabumi téh pang handapna. Anapon sala sahiji faktor anu mangaruhan kana ngurangannana angka jalma anu ngaligeuh di Kota Sukabumi téh, diantarana ku mingkin ngaronjat jeung mekarna kawirausahaan masarakat di Kota Sukabumi.

Sedengkeun PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si. ngajelaskeun, pamilon ieu Diklat téh sagemblengna aya 40 urang, ngawengku 30 urang pamilon Diklat Kaparigelan Pahotélan jeung 10 urang pamilon Diklat Kaparigelan Ngaput. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu Diklat téh, nya éta sabagé sala sahiji upaya pikeun méré kaparigelan atawa skil ka para pamilon jeung nu néangan gawé masarakat Kota Sukabumi, supaya bisa hirup mandiri Salajuna dijelaskeun, ka 40 urang pamilon ieu Diklat téh, ngarupakeun hasil milih ti 150 urang calon pamilon ieu Diklat. Lian ti éta ogé dijelaskeun, ka 40 urang pamilon ieu Diklat téh, baris disalurkeun ka pausahaan anu geus nguntun gawé bareng jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, boh nu aya di jero boh nu aya di luar wewengkon Kota Sukabumi.

Leave a Reply