BARIS SALAWASNA NALINGAKEUN KAAYAAN LAPANGAN MERDÉKA KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., baris salawasna nalingakeun jeung niténan kaayaan Lapangan Merdéka Kota Sukabumi sacara rutin, kaasup sagala rupa kakurangannana, nya éta dina satiap malem Minggu jeung poé Minggu isuk bari olahraga bareng jeung masarakat. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun niténan sacara langsung ngeunaan kaayaan, kaamanan jeung kaayeman sarta kabersihan Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, hususna dina satiap malem Minggu jeung poé Minggu isuk. Lantaran Lapangan Merdéka téh ngarupakeun sala sahiji rohang publik di Kota Sukabumi, diantarana pikeun kagiatan olahraga masarakat jeung para palajar di Kota Sukabumi.

Sedengkeun ngeunaan sagala rupa kakurangannana, baris salawasna dilengkepan jeung dioméan, supaya masarakat anu ngadongdon Lapangan Merdéka Kota Sukabumi téh, boh isuk, beurang jeung soré boh peuting ngarasa aman jeung ayem. Tah ku lantaran kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi meredih sakaligus nginstruksikeun ka aparat kaamanan hususna Dines Sat Pol PP Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngamankeun Lapangan Merdéka Kota Sukabumi. Lian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ogé cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat jeung para palajar anu ngadongdon atawa olahraga di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngajaga kabersihan jeung kaayeman sarta teu miceun runtah sambarangan di sabudeureun Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, supaya kaayaan Lapangan Merdéka Kota Sukabumi téh salawasna beresih.

Salajuna dijelaskeun, ku gawé anu rancagé ti sakumna aparat SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, kaayaan di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi téh, dina danget ieu geus dibenahan jeung dioméan, ti mimiti PKL (Padagang Kaki Lima) anu dagang di aréa Lapangan Merdéka Kota Sukabumi geus ditartibkeun, kaasup ngeunaan kaamanan jeung kaayeman sarta kabersihannana. Tah ku ayana éta hal téh, masarakat jeung para palajar anu ngadongdon atawa olahraga di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi téh ngarasa aman jeung ayem. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, olahraga ngarupakeun hal anu kacida pentingna dilaksanakeun, pikeun mertahankeun kabugeran jeung kasehatan satiap masarakat. Lian ti éta, ogé pikeun ngagiatkeun métabolismeu jeung pikeun mangaruhan fungsi kelenjar di jero awak satiap masarakat, pikeun mroduksi sistim kakebelan awak dina usaha mertahankeun awak tina gangguan rupa-rupa kasakit. Tah ku lantaran kitu, olahraga téh kacida dianjurkeun pikeun dilaksanakeun ku satiap masarakat sacara rutin jeung hadé.

Leave a Reply