BULAN DANA PMI TAUN 2018 DI KOTA SUKABUMI DITARGÉTKEUN GEDÉNA RP. 250 JUTA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Bulan Dana PMI (Palang Mérah Indonésia) Taun 2018, di Kota Sukabumi ditargétkan gedéna Rp. 250 juta. Lantaran dina palaksanakan Bulan Dana PMI Taun 2017, hasil ngumpulkeun dana gedéna Rp. 160 juta. Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi sakaligus sabagé Palindung PMI Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan agénda taunan Bulan Dana PMI Taun 2018 ieu, pangumpulannana bisa dimaksimalkeun, supaya ka hareupna sakumna kagiatan kamanusaan utamana dina ngabantu jeung ngungkulan bencana bisa diprioritaskeun.

Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé miharep sakaligus meredih ka sakumna jajaran Pangurus PMI Kota Sukabumi, supaya leuwih transparan dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung pandayagunaan dana anu dihasilkeun tina palaksanaan Bulan Dana PMI ieu. Maksud jeung tujuanna, sabagé bentuk tanggungjawab sarta pikeun ngajamin kapercayaan masarakat ka PMI. Sabab ku mingkin transparannana sakumna jajaran Pangurus PMI Kota Sukabumi dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung pandayagunaan dana anu dihasilkeun tina palaksanaan Bulan Dana PMI téh, bisa ngaronjatkeun kapadulian jeung kapercayaan masarakat ka PMI. Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan salawasna merhatikeun jeung paduli sarta ngarojong palaksanaan Bulan Dana PMI ieu, nya éta ku cara nyisihkeun jeung nyalurkeun bantuannana ka PMI Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Bagian Palengkepan Setda jeung Rumah Jabatan Kota Sukabumi, Ir. H. Cécép Mansur, M.M. salaku Ketua Panata Calagara Bulan Dana PMI Kota Sukabumi Taun 2018 ngajelaskeun, palakanaan Bulan Dana PMI Kota Sukabumi Taun 2018 ieu téh, geus dimimitian cindekna ti tanggal 11 Oktober 2018, sarta dijadwalkeun réngsé tanggal 1 Januari 2019 nu bakal datang. Ngan saupama can ngahontal targét, palakanaan Bulan Dana PMI Kota Sukabumi Taun 2018 ieu téh, waktu palaksanaannana baris ditambah salila sabulan, nya éta nepi ka tanggal 1 Fébruari 2019 nu bakal datang. Lantaran pikeun ngahontal targét Bulan Dana PMI Taun 2018 anu gedéna Rp. 250 juta téh teu gampang.

Tah ku sabab kitu, Kapala Bagian Palengkepan Setda jeung Rumah Jabatan Kota Sukabumi ngaharepkeun, sakumna lapisan masarakat sangkan salawasna proaktif ngarojong jeung nyukséskeun Bulan Dana PMI Taun 2018 ieu, ku cara nyalurkeun bantuan, supaya targét palakanaan Bulan Dana PMI Taun 2018 ieu bisa kahontal. Anapon upaya pikeun ngahontal éta targét téh, dina palaksanaan Bulan Dana PMI Taun 2018 ieu, pihak panitia panyalagara baris ngajaring jeung ngumpulkeun dana ti PNS, BUMN, BUMD, instansi, sakola, rumah sakit, pausahaan, pasar, palanggan listrik, telepon jeung cai nginum, sarta tempat hiburan, hotél, réstoran jeung nu séjénna. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Bulan Dana PMI ieu téh, diantarana pikeun nyosialisasikeun peran jeung fungsi PMI ka sakumna lapisan masarakat, sarta kagotongroyongan katut silih tulungan jeung sasama masarakat anu ngabutuhkeun bantuan.

Leave a Reply