SAKUMNA LAPISAN MASARAKAT SANGKAN NYUKSÉSKEUN BULAN DANA PMI KOTA SUKABUMI TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., cumeluk ka sakumna lapisan masarakat kaasup ka para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), sangkan babarengan ngarojong jeung nyukséskeun Bulan Dana PMI (Palang Merah Indonesia) Kota Sukabumi Taun 2018, lantaran palaksanaan éta bulan dana téh merlukeun ilu biung ti sakumna pihak. Saterusna dijelaskeun, ngaliwatan éta bulan dana téh, PMI Kota Sukabumi bisa ngumpulkeun dana ti masarakat, pikeun ngawaragadan sakumna kagiatan kamanusaan, ti mimiti méré tulung nepi ka méré bantuan ka masarakat anu keuna ku musibah bencana alam.

Disagigireun ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna lapisan masarakat, sangkan teu percaya kana sumebarna hoax atawa béwara bohong, anu nyebutkeun yén Bulan Dana PMI téh ngarupakeun kagiatan panggalangan dana anu sifatna ilégal. Sabab éta bulan dana téh, ngabogaan dasar hukum anu kuat jeung jelas. Malah pikeun kalungguhan palindung jeung panaséhat dina éta bulan dana téh, dieusi ku unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi. Tah ku lantarasn kitu, sakumna lapisan masarakat sangkan teu cangcaya kana légalitas éta bulan dana.

Lian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi kacida ngaaprésiasi PMI Kota Sukabumi, lantaran dina palaksanaan Bulan Dana PMI Taun 2017, bisa ngahontal angka 80 peresén tina targét gedéna Rp. 200 juta. Salajuna Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan palaksanaan Bulan Dana PMI Taun 2018 ieu téh, bisa leuwih hadé jeung bisa ngahontal targét anu ditetepkeun, sarta salawasna nyanghareupkeun transparansi tina satiap rupia anu disumbangkeun ku masarakat.

Sedengkeun Ketua PMI Kota Sukabumi, drh. H. Suranto Sumowiryo ngajelaskeun, hasil tina palaksanaan éta bulan dana téh baris digunakeun ngawaragadan sagala rupa kagiatan PMI satiap taun, hususna dina ngabantu jeung nulungan masarakat anu ngabutuhkeun bantuan, utamana masarakat anu keuna musibah bencana alam. Salian ti éta ogé dijelaskeun, PMI téh ngarupakeun sala sahiji lembaga anu ilu biung ngabentuk karakter bangsa anu ngabogaan perikamanusaan, sala sahijina ilu biung dina ngabina PMR (Palang Mérah Remaja). Tah ku sabab kitu, Ketua PMI Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan masarakat, sangkan ngabantu jeung nyukséskeun palaksanaan Bulan Dana PMI Taun 2018, ku cara nyalurkeun bantuan sacara langsung ka markas PMI atawa ku cara meuli kupon PMI nu aya di Sakola, SKPD, BUMN, BUMD, Lembaga, Pausahaan jeung nu séjénna.

Leuwih jauh Ketua PMI Kota Sukabumi ngajelaskeun, salila dua minggu pasca bencana lini jeung tsunami di Palu jeung Donggala Sulawesi Tengah, palaksanaan panggalangan dana paduli Palu jeung Donggala masih lumangsung, sarta nepi ka danget ieu téh geus hasil ngumpulkeun dana ti masarakat gedéna Rp. 12 juta. Ěta dana téh baris sagancangna disalurkeun ka Palu jeung Donggala, ngaliwatan PMI Propinsi Jawa Barat. Tah ku lantaran kitu, Ketua PMI Kota Sukabumi ngagupay ka sakumna lapisan masarakat anu rék nyumbangkeun bantuan, boh mangrupa duit boh mangrupa barang, bisa langsung ditepikeun ka PMI Kota Sukabumi.

Leave a Reply