BARIS SALAWASNA NGAOBYAGKEUN GERAKKAN SHOLAT SUBUH BARJAMAAH DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., baris salawasna usaha satékah polah ngaobyagkeun Gerakkan Sholat Subuh Barjamaah di Kota Sukabumi, nya éta dina satiap poé Jumaah subuh di Masjid Agung Kota Sukabumi, dina satiap poé Saptu subuh nguriling ka satiap masjid nu aya di Kota Sukabumi, jeung dina satiap poé Minggu subuh di Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi.

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, Gerakkan Sholat Subuh Barjamaah téh, ngarupakeun sala sahiji Program Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, salian ti rupa-rupa program pangwangunan lianna di Kota Sukabumi. Lantaran Program Gerakkan Sholat Subuh Barjamaah jeung rupa-rupa program kaagamaan lianna téh kacida pisan dibutuhkeun sarta perlu pisan dilaksanakeun jeung dironjatkeun, pikeun ngaronjatkeun darajat sarta ajén kaimanan jeung kataqwaan masarakat hususna umat Islam di Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Gerakkan Sholat Subuh Barjamaah téh, nya éta salian ti pikeun nguntun jeung ngaronjatkeun silaturahmi, ogé sabagé sala sahiji sarana ngobrol antara masarakat jeung Pamaréntah Kota Sukabumi dina rupa-rupa widang. Tah ku lantaran kitu, saupama aya sala sahiji pasualan anu kajadian jeung disanghareupan ku masarakat di Kota Sukabumi, bisa ditepikeun sacara langsung, pikeun sagancangna ditindaklaju jeung diungkulan sacara optimal ku aparat instansi jeung lembaga nu aya kaitannana. Lian ti éta, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ogé baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun Program Jumling (Jumaah Nguriling) ka satiap masjid nu aya di Kota Sukabumi, sakaligus masrahkeun bantuan pikeun ngaronjatkeun ajén sarana paibadahan jeung kaagamaan di satiap masjid nu aya di Kota Sukabumi.

Ěta hal téh sajalan jeung Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra, sarta Misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudkeun masarakat anu ngabogaan ahlak mulya, séhat, cerdas, kréatif jeung ngabogaan budaya sarta ngabogaan kasatiakawanan sosial anu luhur anu ngabogaan basis katahanan kulawarga, Ngawujudkeun tata rohang jeung infrastruktur anu ngabogaan ajén hadé jeung ngabogaan wawasan lingkungan, Ngawujudkeun ékonomi daérah anu maju dina séktor padagangan, ékonomi kréatif jeung pariwisata ngaliwatan prinsip kamitraan jeung dunya usaha, atikan jeung daérah sabudeur, sarta Ngawujudkeun tata kalola pamaréntahan anu hadé atawa good governance jeung inovatif.

Leave a Reply