PERDA KOTA SUKABUMI NGEUNAAN PANGALOLAAN CAI LIMBAH DOMÉSTIK KACIDA DIPERLUKEUNNANA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi ngeunaan Pangalolaan Cai Limbah Doméstik atawa Cai Limbah Rumah Tangga kacida diperlukeunnana. Maksud jeung tujuannana, supaya Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan dasar hukum anu jelas jeung bisa leuwih aktif ngatur, nyalagarakeun jeung ngadalikeun kagiatan pangalolaan cai limbah doméstik, sarta pamangpaatan sarana jeung prasarana cai limbah doméstik di Kota Sukabumi bisa kajamin, turta ngabogaan dayaguna jeung terus-terusan.

Ěta hal téh ditepikeun dina biantara sakaligus muka sacara resmi Workshop Pangampingan Panyusunan Naskah Akademik jeung Raperda (Rancangan Peraturan Daérah) Kota Sukabumi ngeunaan Pangalolaan Cai Limbah Doméstik, anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi gawé bareng jeung Satuan Kerja Pangembangan Sistim PLP (Panyéhatan Lingkungan Pamukiman) Propinsi Jawa Barat jeung Ditjén (Diréktorat Jéndral) Cipta Karya Diréktorat Pangembangan PLP Kamentrian PUPR (Pekerjaan Umum jeung Paimahan Rahayat) RI, di Hotél Santika Kota Sukabumi, cindekna tanggal 22 Oktober 2018.

Saterusna dijelaskeun, kagiatan workshop ieu téh nya éta pikeun bahan acuan atawa réferénsi dina nyusun Raperda Kota Sukabumi ngeunaan Cai Limbah Doméstik, supaya bisa ngabentuk éta Perda sacara hadé, luyu jeung harepan sakumna pihak. Sabab saupama cai limbah doméstik teu diatur, dikadalikeun jeung dikalola, bisa ngaronjatkeun kacemaran kana lingkungan, utamana di sababaraha wahangan nu aya di Kota Sukabumi.

Lantaran kacemaran lingkungan anu diakibatkeun ku Cai Limbah Doméstik téh, utamana di sababaraha wahangan nu aya di Kota Sukabumi, sok sanajan masih kénéh aya dina ambang batas normal tapi kacida luhurna. Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan masarakat jeung para pangusaha homé industri di Kota Sukabumi, sangkan teu miceun cai limbah doméstik ka wahangan. Sabab bisa ngaronjatkeun kacemaran kana lingkungan, hususna wahangan nu aya di Kota Sukabumi, anu pamustungannana cai di sababaraha wahangan nu aya di Kota Sukabumi teu bisa digunakeun jeung dimangpaatkeun sacara langsung ku masarakat, tapi kudu diprosés atawa diolah heula.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi nandatangan Dokumén Naskah Akadémik jeung Raperda Kota Sukabumi ngeunaan Pangalolaan Cai Limbah Doméstik, anu saterusna dipasrahkeun ka Pamaréntah Puseur, ngaliwatan Dirjén (Diréktur Jéndral) Cipta Karya Diréktorat Pangembangan PLP Kamentrian PUPR RI.

Leave a Reply