PANANDATANGANAN NASKAH JEUNG BERITA ACARA HIBAH ALIH STATUS BARANG MILIK NAGARA

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Panandatanganan Naskah jeung Berita Acara Sérén Sumérén Hibah Alih Status Barang Milik Nagara, ti Ditjén (Diréktorat Jéndral) Cipta Karya Kamentrian PUPR (Pekerjaan Umum jeung Paimahan Rahayat) RI ka Pamaréntah Kota Sukabumi, geus dilaksanakeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, cindekna tanggal 18 Oktober 2018, di Auditorium Kamentrian PUPR Jakarta.

Wali Kota Sukabumi ngucapkeun sukur jeung ngahaturkeun nuhun, lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi meunang hibah ti Pamaréntah Puseur ngaliwatan Ditjén Cipta Karya Kamentrian PUPR RI, nya éta Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Séwa), cindekna di wewengkon Cikundul, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Sabab éta Rusunawa téh, sacara administratif saméméhna ngarupakeun milik Ditjén Cipta Karya Kamentrian PUPR RI. Ngan ti mimiti tanggal 18 Oktober 2018 mah jadi milik Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta dikalola sapinuhna ku Pamaréntah Kota Sukabumi.

Tah ku sabab kitu Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, panggunaan éta Rusunawa téh bisa dironjatkeun ku masarakat, sarta pangalolaannana bisa dironjatkeun jeung profésional. Lian ti éta Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, sagala rupa kakurangan nu aya di éta Rusunawa téh, sapinuhna jadi tanggungjawab Pamaréntah Kota Sukabumi, jeung ka hareupna Pamaréntah Kota Sukabumi bakal usaha satékah polah ngajadikeun éta Rusunawa leuwih hadé deui.

Salajuna dijelaskeun, pangwangunan éta Rusunawa téh ngarupakeun sala sahiji program Pamaréntah Kota Sukabumi, sabagé sala sahiji upaya dina nyadiakeun pamukiman anu pantes pikeun masarakat Kota Sukabumi anu ngabogaan pangasilan handap, hususna pikeun Patugas Kabersihan DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi. Lantaran éta patugas téh jasana jeung pajoangannana kacida gedéna, tanpa ngenal kacapé jeung cuaca, boh panas boh hujan, sarta beurang jeung peuting, hususna dina ngaraksa jeung ngariksa kabersihan di Kota Sukabumi, anu pamustungannana Kota Sukabumi geus sababaraha kali meunang Layang Pangajén Adipura ti Pamaréntah Puseur.

Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi meredih ka satiap masarakat jeung Patugas Kabersihan DLH Kota Sukabumi anu ngagunakeun jeung nyicingan éta Rusunawa, sangkan salawasna usaha satékah polah ngaraksa jeung ngariksa kaamanan jeung kabersihan kaasup wangunan éta Rusunawa. Maksud jeung tujuannana, malar éta Rusunawa téh kaayaannana tetep beresih jeung séhat, sarta wangunannana bisa kuat jeung awét. Salian ti éta, ogé aman jeung ayem pikeun dicicingan ku satiap jalma.

Leave a Reply