BARIS USAHA SATÉKAH POLAH NGAOBYAGKEUN GERAKKAN MAGRIB NGAJI DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., baris usaha satékah polah ngaobyagkeun Gerakkan Magrib Ngaji di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun jeung ngaobyagkeun syiar kaagamaan sarta kaimanan jeung kataqwaan umat Islam Kota Sukabumi ka Nu Maha Kawasa. Salian ti éta, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ogé geus usaha satékah polah ngaobyagkeun Gerakkan Sholat Subuh Barjamaah di Kota Sukabumi, nya éta dina saban poé Jumaah di Masjid Agung Kota Sukabumi, dina saban poé Saptu nguriling ka satiap masjid nu aya di Kota Sukabumi, jeung dina saban poé Minggu di Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, Gerakkan Magrib Ngaji téh, baheula geus biasa dilaksanakeun jeung jadi budaya di kalangan umat Islam utamana barudak, satutas ngalaksanakeun Sholat Magrib mapag Sholat Isya di masjid. Ngan dina danget ieu, éta kabiasaan jeung budaya ngaji téh ngarandapan panurunan, lantaran aya parobahan paripolah jeung sikep di masarakat. Tah ku sabab kitu, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi baris usaha satékah polah ngahudangkeun jeung ngaobyagkeun deui Gerakkan Magrib Ngaji di Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta Gerakkan Magrib Ngaji di Kota Sukabumi téh, dibagéakeun sacara positif ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sarta nurutkeun rarancangna, éta gerakkan téh baris dilaunching ku Gubernur Jawa Barat, dina bulan Oktober atawa bulan Nopémber 2018.

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Gerakkan Magrib Ngaji téh jadi icon Kota Sukabumi di Jawa Barat, sarta lain ngan saukur ngarupakan sérémonial wungkul, tapi kudu bisa diwujudkeun jeung dilaksanakeun ku sakumna umat Islam di Kota Sukabumi. Sabab ngaji atawa maca Al-Quran téh, pikeun sakumna umat Islam mah hukumna wajib, sarta kudu ngarti kana maksud jeung eusi tina ayat-ayat atawa surat anu dibaca. Lantaran Al-Quran téh ngarupakeun padoman hirup pikeun umat Islam, boh di dunya boh di ahérat. Salajuna ditandeskeun, saupama hayang hirup bahagia di dunya jeung di ahérat, kudu maca Al-Quran sarta kudu ngarti kana maksud jeung eusi tina ayat-ayat atawa surat anu dibaca. Lantaran ayat-ayat atawa surat nu aya dina Al-Quran téh, ngarupakeun pituduh jeung tungtunan hirup pikeun sakumna jalma, ka jalan anu hadé jeung bener dina sagala widang kahirupan. Lian ti éta ogé ditandeskeun, éta hal téh luyu jeung Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudnya Kota Sukabumi anu Religieus, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply