POSISI KACAMATAN SABAGÉ PARANGKAT DAÉRAH

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, dina sistim panyalagaraan Pamaréntah Daérah, posisi kacamatan sabagé parangkat daérah, sakaligus panyalagara urusan pamaréntahan umum. Tah ku sabab kitu, camat ngabogaan tugas ngalaksanakeun sabagian kawenangan wali kota anu dilimpahkeun, anu tujuannana pikeun ngaéféktifkeun panyalagaraan pamaréntahan daérah jeung ngaoptimalkeun palayanan publik di kacamatan.

Panandasan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina biantara sakaligus muka sacara resmi Sosialisasi Paraturan Pamaréntah Nomer 17 Taun 2018 ngeunaan Kacamatan, cindekna tanggal 23 Oktober 2018, di Hotél Horison Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé ditandeskeun, sabagé parangkat daérah anu langsung nyanghareupan masarakat, camat sacara tahap-tahap ngalaksanakeun tugas pamaréntah puseur di wilayah kacamatannana masing-masing.

Saterusna ditandeskeun, luyu jeung parobahan Undang-Undang Nomer 32 Taun 2004 ngeunaan Pamaréntahan Daérah, yén kalurahan anu asalna sabagé SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) Mandiri, jadi Parangkat Kacamatan anu tanggungjawana ka Camat. Leuwih jauh ditandeskeun, sok sanajan sacara kalembagaan ngarandapan ngaleutikan, tapi ngabogaan tanggungjawab anu leuwih gédé, sarta diatur ogé pangalokasian anggaran pikeun kalurahan anu gedéna 5 peresén tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah), anu geus dikurangan ku DAK (Dana Alokasi Khusus), pikeun pangwangunan sarana jeung prasarana kalurahan, sarta pikeun pangbardayaan masarakat di kalurahan.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana ieu sosialisasi téh, bisa ngaronjatkeun pamahaman aparatur wilayah kacamatan jeung kalurahan, sakaligus ngaaplikasikeun Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) kacamatan katut kalurahan, kaasup palimpahan kawenangan wali kota ka camat, sarta susunan organisasi, tata kerja kacamatan, pandanaan kacamatan jeung kalurahan, pangbinaan katut pangawasan kacamatan jeung kalurahan.

Anapon anu jadi nara sumber dina éta sosialisasi téh, nya éta Kapala Séksi Wilayah II Sub Diréktorat Kacamatan Ditjén (Diréktorat Jéndral) Bina Administrasi Kawilayahan Kamentrian Dalem Negri RI, Arison, S.STP., sarta Analis jeung Ěvaluator Diréktorat Parancanaan Anggaran Daérah Kamentrian Dalem Negri RI, Junianto Nugroho, S.Sos. Sedengkeun para pamilon éta sosialisasi téh, ngawengku ti para Kapala SKPD nu aya kaitannana, sarta para camat jeung lurah sa Kota Sukabumi.

Leave a Reply