WAKIL WALI KOTA SUKABUMI NAMPA SÉRTIFIKAT PROGRAM ĚCONOMIC LÉADERSHIP FOR RÉGIONAL GOVERMENT LÉADERS

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., nampa Sértifikat Program Ěconomic Léadership for Régional Goverment Léaders Angkatan Ka 4 Taun  2018, ti Bank Indonésia Institute, cindekna di Gedong Bank Indonésia Insitute Jakarta Puseur, satutas saméméhna milon éta program salila 3 poé, nya éta ti tanggal 24 nepi ka tanggal 26 Oktober  2018 nu geus kaliwat. Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta program téh dibuka jeung ditutup sacara resmi ku Deputi Gubernur Bank Indonésia, Pérry Warjiyo, sarta diiluan ku 35 unsur Pingpinan Daérah, anu ngawengku ti Kapala Daérah Kota jeung Kabupatén, Ketua DPRD Kota jeung Kabupatén, sarta Kapolres Kota jeung Kabupatén, pikeun ngalaksanakeun réformasi struktural jeung ngahangkeutkeun pangwangunan ékonomi régional.

Saterusna dijelaskeun, éta program téh ngarupakeun kolaborasi Bank Indonésia jeung sababaraha lembaga, anu ngaweku ti Lemhanas (Lembaga Katahanan Nasional), Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupatén Seluruh Indonésia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonésia), Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupatén Seluruh Indonésia), Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonésia) jeung Polri. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngawujudkeun pangwangunan SDM (Sumber Daya Manusa) Nasional jeung kapamingpinan anu ngabogaan ajén hadé.

Sedengkeun sala sahiji strategina, nya éta ngaliwatan pangembangan SDM anu ngabogaan ajén hadé, dina kapamingpinan ékonomi daérah jeung nasional. Tah ku lantaran kitu, Deputi Gubernur Bank Indonésia ngaharepkeun, sangkan para Pingpinan Daérah bisa nyiptakeun rupa-rupa torobosan jeung inovasi, sarta jadi Pembaharu Ěkonomi Régional Indonésia. Leuwih jauh dijelaskeun, éta program anu dicalagarakeun ku Bank Indonésia ngaliwatan Bank Indonésia Institute téh, ngarupakeun program pikeun mekelan jeung ngembangkeun kapamingpinan, ngaliwatan kurikulum anu inovatif jeung ngabogaan sifat transformatif.

Lian ti éta, ku ngaliwatan éta program téh diharepkeun bisa ngarojong kana lahirna Pingpinan Daérah anu ngabogaan ajén hadé, nya éta salian ti mahér dina kompeténsina sabagé pamingpin anu profésional, ogé mibanda integritas jeung kapamingpinan anu luhur. Tah ku sabab kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut aprésiasi anu saluhur-luhurna ka Bank Indonésia Institute, anu geus nyalagarakeun éta program, dina raraga usaha ngaronjatkeun pangaweruh jeung wawasan sarta pamahaman ka para Pingpinan Daérah, hususna dina ngawujudkeun pangwangunan Ěkonomi Régional Indonésia.

Salajuna Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan éta program téh, salian ti dilaksanakeun pikeun para Pingpinan Daérah, ogé bisa dilaksanakeun pikeun para Pajabat Ěsélon II, sangkan sinergitas dina ngawangun paékonomian daérah téh bisa ngawujud sarta lumangsung sacara hadé jeung lancar. Disagigireun ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi nandeskeun, hasil tina éta program téh baris diterapkeun jeung dimekarkeun sacara optimal di Kota Sukabumi, sabagé sala sahiji upaya dina ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun pangwangunan ékonomi di Kota Sukabumi, pikeun ngarojong Ěkonomi Régional Indonésia.

Leave a Reply