SAKUMNA ASN DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI WAJIB MILU SHOLAT BARJAMAAH

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, wajib milu Sholat Barjamaah. Salian ti éta, ogé wajib milu Sholat Subuh Barjamaah, nya éta dina satiap poé Jumaah di Masjid Agung Kota Sukabumi, dina satiap poé Saptu nguriling ka satiap masjid nu aya di Kota Sukabumi, jeung dina satiap poé Ahad di Masjid AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi, kaasup Jumling (Jumaah Nguriling) ka satiap masjid nu aya di Kota Sukabumi, luyu jeung jadwal anu geus dikirimkeun ka SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah)-na masing-masing. Maksud jeung tujuannana, salian ti pikeun méré conto anu hadé ka masarakat, ogé pikeun ngartonjatkeun kaimanan jeung kataqwaan para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, kaasup pikeun ngaobyagkeun Sholat Barjamaah, sarta pikeun ngawujudkeun visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Tah ku sabab kitu, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi meredih sakaligus nginstruksikeun ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan ngeureunan sagala rupa kagiatan jeung pagawéan dina waktu Dzuhur jeung Ashar, sarta ngalaksanakeun Sholat Dzuhur jeung Sholat Ashar Barjamaah di masjid atawa mushola nu aya di SKPD-na atawa di masjid pang deukeutna ti SKPD-na masing-masing. Salajuna dijelaskeun, dina kabiasaan sapopoé, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi remen nangenan para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu keur sibuk ngalaksanakeun kagiatan jeung pagawéan, salawasna sok ditunda heula dina waktu Dzuhur jeung Ashar, sarta ngalaksanakeun Sholat Dzuhur jeung Sholat Ashar Barjamaah di masjid atawa mushola nu aya di SKPD-na atawa di masjid pang deukeutna ti SKPD-na masing-masing, lantaran sholat téh hukumna wajib pikeun satiap umat Islam, sarta satutas ngalaksanakeun Sholat Dzuhur atawa Sholat Ashar Barjamaah, éta para ASN téh neruskeun deui kagiatan jeung pagawéannana nepi ka réngsé jam digawéna.

Sedengkeun kawajiban pikeun milu Sholat Subuh Barjamaah jeung Jumling, nya éta salian ti pikeun nguntun jeung ngaronjatkeun silaturahmi jeung sasama ASN katut masarakat, ogé sebagé sala sahiji wahana jeung sarana dialog antara masarakat jeung Pamaréntah Kota Sukabumi dina sagala rupa widang. Tah ku éta hal téh, saupama aya kajadian jeung masalah anu disangaheupan ku masarakat di Kota Sukabumi, bisa ditepikeun sacara langsung ka SKPD nu aya kaitannana, pikeun sagancangna ditindaklaju jeung diungkulan sacara optimal. Lantaran sakumna SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, kudu salawasna mahatikeun jeung méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala rupa widang.

Leave a Reply