AYA SAJUMLAH PROGRAM PIKEUN NGUNGKULAN KAMISKINAN DI KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina kapamingpinan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, aya sajumlah program anu baris dijalankeun, pikeun ngungkulan masalah kamiskinan di Kota Sukabumi. Diantarana program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter), sabagé puseur atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangan kawirausahaan di tingkat kalurahan di Kota Sukabumi, sarta diutamakeun pikeun warga Kota Sukabumi hususna warga anu umurna produktif.

Salian ti éta, ogé aya program Little Sukabumi anu ngarupakeun program sinergitas antara Kota Sukabumi jeung kota lianna di Indonésia, saperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta jeung Bali, ku cara ngayakeun palayanan béwara, puseur pabalanjaan, display atawa nata produk unggulan Kota Sukabumi. Salajuna ogé aya program Forum SASA (Silih Asah jeung Silih Asih) Kota Sukabumi, pikeun numuwuhkeun jeung ngahirupkeun deui rasa kasatiakawanan sosial di kalangan masarakat Kota Sukabumi, sarta pikeun ngadorong masarakat Kota Sukabumi supaya bisa ilu biung jeung turun langsung saupama aya kajadian masalah sosial, babarengan jeung Pamaréntah Kota Sukabumi katut sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya tumalina sacara padu.

Saterusna ogé aya Diklat (Pendidikan jeung Palatihan) Kaparigelan katut Binték (Bingmbingan Téknis) pikeun nu néangan pagawéan  anu umurna produktif di Kota Sukabumi, gawé bareng jeung sajumlah pausahaan, boh nu aya di jero boh nu aya di luar Kota Sukabumi, sarta aya palatihan jeung pangapingan ka para palaku UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah) di Kota Sukabumi, anu maksud jeung tujuannana pikeun ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun UMKM di Kota Sukabumi.

Panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa milu Rakor (Rapat Koordinasi) TKPK (Tim Koordinasi Pananggulangan Kamiskinan) Jawa Barat, cindekna tanggal 5 Novémber 2018, di Rohangan Pasamoan Kantor Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Propinsi Jawa Barat, anu dibuka sacara resmi ku Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dina raraga usaha ngungkulan angka kamiskinan di Jawa Barat, ku cara nyajahtrakeun masarakat.

Wakil Wali Kota Sukabumi miharep, ku ngaliwatan rupa-rupa éta program téh, masarakat Kota Sukabumi mibanda pangaweruh, wawasan jeung kaparigelan dina widang kawirausahaan, sarta bisa ngalahirkeun wirausaha anyar jeung bisa nyiptakeun lapangan pagawéan anyar, lain jadi pagawé. Tah ku sabab kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan masarakat hususna ka SKPD katut instansi jeung lembaga nu aya tumalina di Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satélah polah ngarojong jeung ngabantu, supaya éta rupa-rupa program Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi téh bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar, anu pamustungannana tingkat kamiskinan di Kota Sukabumi téh bisa ngurangan.

Leave a Reply