SAKUMNA ASN DI KOTA SUKABUMI WAJIB NGEUSI ABSÉNSI SACARA ONLINE

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, ti mimiti tanggal 1 Novémber 2018, wajib ngeusi absénsi sacara online, ngaliwatan aplikasi SIAP (Sistim Informasi Absénsi Pagawé)  Pamaréntah Kota Sukabumi. Ěta aplikasi téh bisa didownload di play storé android ku sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta absénsi téh, sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, nya éta pikeun ngaronjatkeun kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta dina éra milénial ieu, para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi geus waktuna ngagunakeun sistim anu ngabogaan basis aplikasi.

Saterusna ditandeskeun, program absénsi digital anu ngabogaan basis android téh, kudu digunakeun ku sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, ngaliwatan handphoné selulér anu dipibanda ku para ASN masing-masing. Salian ti éta ogé ditandeskeun, program SIAP pikeun para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, sabagé sala sahiji bentuk jeung komitmen Pamaréntah Kota Sukabumi, dina ngaronjatkeun kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan anu sahadé-hadéna ka masarakat, sarta sagala rupa bangbaluh masarakat hususna nu aya tumalina jeung kadisiplinan katut kinerja ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, bisa ditalingakeun saban waktu sakaligus dioméan jeung dironjatkeun.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, palaksanaan éta absénsi téh, baris salawasna dioméan jeung disampurnakeun, sanggeus niténan sagala rupa kakurangannana, supaya bisa leuwih hadé deui. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, ku dilaksankeunnana éta absénsi téh, diharepkeun bisa ngalahirkeun para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngabogaan kadisiplinan jeung kinerja anu luhur, sarta salawasna méré sakaligus ngarojatkeun palayanan ka masarakat dina sagala rupa widang, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta widangna masing-masing. Salajuna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngoméan jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala rupa widang, kanu leuwih hadé deui ti waktu ka waktu.

Sedengkeun Sekertaris BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, Drs. Adé Suhérman, M.Si. ngajelaskeun, program SIAP téh bisa diunduh ngaliwatan play storé di smartphoné ku para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuan diterapkeunnana éta program téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun kaakuratan jeung kaakuntabelan sarta kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Salian ti éta, kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, bisa dimonitor dina satiap waktu, ti mimiti absénsi asup jeung balik gawé kaasup dines luar jeung gering, katut  ijin jeung cuti dina ieu aplikasi. Saterusna dijelaskeun, sok sanajan ngagunakeun aplikasi android, para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi dina ngeusian absénsi teu bisa sagawayah dilaksanakeun di mana waé, tapi kudu dilaksanakeun di tempat gawéna masing-masing, sabab éta aplikasi téh geus diatur.

SAKUMNA ASN DI KOTA SUKABUMI WAJIB NGEUSI ABSÉNSI SACARA ONLINE

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, ti mimiti tanggal 1 Novémber 2018, wajib ngeusi absénsi sacara online, ngaliwatan aplikasi SIAP (Sistim Informasi Absénsi Pagawé)  Pamaréntah Kota Sukabumi. Ěta aplikasi téh bisa didownload di play storé android ku sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta absénsi téh, sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, nya éta pikeun ngaronjatkeun kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta dina éra milénial ieu, para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi geus waktuna ngagunakeun sistim anu ngabogaan basis aplikasi.

Saterusna ditandeskeun, program absénsi digital anu ngabogaan basis android téh, kudu digunakeun ku sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, ngaliwatan handphoné selulér anu dipibanda ku para ASN masing-masing. Salian ti éta ogé ditandeskeun, program SIAP pikeun para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, sabagé sala sahiji bentuk jeung komitmen Pamaréntah Kota Sukabumi, dina ngaronjatkeun kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan anu sahadé-hadéna ka masarakat, sarta sagala rupa bangbaluh masarakat hususna nu aya tumalina jeung kadisiplinan katut kinerja ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, bisa ditalingakeun saban waktu sakaligus dioméan jeung dironjatkeun.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, palaksanaan éta absénsi téh, baris salawasna dioméan jeung disampurnakeun, sanggeus niténan sagala rupa kakurangannana, supaya bisa leuwih hadé deui. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, ku dilaksankeunnana éta absénsi téh, diharepkeun bisa ngalahirkeun para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngabogaan kadisiplinan jeung kinerja anu luhur, sarta salawasna méré sakaligus ngarojatkeun palayanan ka masarakat dina sagala rupa widang, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) sarta widangna masing-masing. Salajuna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngoméan jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala rupa widang, kanu leuwih hadé deui ti waktu ka waktu.

Sedengkeun Sekertaris BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, Drs. Adé Suhérman, M.Si. ngajelaskeun, program SIAP téh bisa diunduh ngaliwatan play storé di smartphoné ku para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuan diterapkeunnana éta program téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun kaakuratan jeung kaakuntabelan sarta kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Salian ti éta, kadisiplinan jeung kinerja para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh, bisa dimonitor dina satiap waktu, ti mimiti absénsi asup jeung balik gawé kaasup dines luar jeung gering, katut  ijin jeung cuti dina ieu aplikasi. Saterusna dijelaskeun, sok sanajan ngagunakeun aplikasi android, para ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi dina ngeusian absénsi teu bisa sagawayah dilaksanakeun di mana waé, tapi kudu dilaksanakeun di tempat gawéna masing-masing, sabab éta aplikasi téh geus diatur.

Leave a Reply