PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI ANUGRAH PANDU NEGRI TAUN 2018

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Anugrah Pandu Negri Taun 2018, pikeun kategori Kinerja jeung Tata Kalola Pamaréntah Daérah pang hadéna ti IIPG (Indonésian Institute for Public Governance). Ěta anugrah téh ditarima langsung ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, di Hotél Grand Sahid, Sudirman Jakarta. Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, Anugrah Pandu Negri téh ngarupakeun ajang méré layang pangajén taunan, pikeun pamaréntah propinsi sarta kabupatén jeung kota pang hadéna, anu geus hasil ngalaksanakeun rupa-rupa torobosan jeung inovatif dina numuwuhkeun sosio-ékonomi ngaliwatan réformasi tata kalola anu amanah.

Salajuna dijelaskeun, ti sakumna pamaréntah propinsi katut kabupatén jeung kota  sa Indonésia, dilaksanakeun panyaringan jeung pangajénan ku Tim Independen, anu kritéria pangajénnana ngaliwatan sababaraha tahap, nya éta ti mimiti survéy lapangan nepi ka pangolahan rupa-rupa data, anu ngawengku ti aspék tata kalola kauangan jeung palaporan kauangan daérah, panetepan APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) anu tepat waktu, tata kalola pamaréntahan, kinerja pangembangan masarakat, kinerja ékonomi, inovasi strategik sarta rupa-rupa torobosan jeung inovasi lianna anu dilaksanakeun ku pamaréntah propinsi katut kabupatén jeung kota, pikeun kamajuan daérahna masing-masing. Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku meunangna deui Anugrah Pandu Negri téh, sakumna pihak hususna aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, bisa ngaronjatkeun kinerja dina sagala widang ka nu leuwih hadé deui, hususna dina ngaronjatkeun kamajuan Kota Sukabumi jeung palayanan anu leuwih hadé deui ka masarakat dina sagala widang.

Saterusna Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, salian ti meunang deui Anugrah Pandu Negri Taun 2018 pikeun kategori Kinerja jeung Tata Kalola Pamaréntah Daérah pang hadéna ti IIPG, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé meunang deui Layang Pangajén Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) ti Pamaréntah Puseur, kana LKPD (Laporan Kauangan Pamaréntah Daérah) Taun Anggaran  2017, pikeun kaopat kalina sacara tuluy-tumuluy, cindekna ti taun 2014 nepi ka taun 2017. Salajuna Sanitasi Award Taun 2018 ti Pamaréntah Puseur, jeung SMP Negri 16 Kota Sukabumi hasil nyangking gelar juara ka 2 LSS (Lomba Sakola Séhat) Tingkat Nasional Taun 2018, sarta JDIH (Jaringan Dokuméntasi jeung Informasi Hukum) Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, meunang JDIH Award sabagé juara kahiji pang hadéna sa Jawa Barat Taun 2018.

Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak hususna ka sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, anu geus usaha satékah polah jeung gawé rancagé, anu pamustungannana Kota Sukabumi meunang sajumlah layang pangajén. Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, ku meunangna sajumlah layang pangajén téh, bisa jadi motivasi jeung pecut ka para ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun salawasna ngaronjatkeun kinerja sakaligus ngaronjatkeun sabilulungan jeung kakompakkan, sarta kasolidan jeung kolaborasi ka nu leuwih hadé deui, supaya Kota Sukabumi bisa meunang deui layang pangajén dina sagala widang.

Leave a Reply