SEKERTARIAT DÉWAN KATAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI JUARA KADUA PANG HADÉNA SA JAWA BARAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sekertariat Déwan Katahanan Pangan Kota Sukabumi, meunang layang pangajén juara kadua pang hadéna sa Jawa Barat, ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Ěta layang pangajén téh ditarima ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., cindekna tanggal 7 Novémber 2018, dina acara Pangéling-ngéling HPS (Hari Pangan Sadunya) Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2018, di Gedong Balé Sabilulungan Soréang Bandung. Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana acara pangéling-ngéling HPS téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun kasadaran pentingna mertahankeun kaayaan katahanan pangan di sakumna tingkatan, ti mimiti tingkat Désa jeung Kalurahan, Kacamatan, Kabupatén jeung Kota sarta Propinsi, pikeun ngawujudkeun masarakat Jawa Barat jauh tina kalaparan jeung rawan pangan.

Saréngséna narima éta layang pangajén, Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. dibarengan ku Kapala DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoédi, M.T. ngajelaskeun, Pangéling-ngéling HPS Tingkat Propinsi Jawa Barat Taun 2018 téh, ngangkat téma Babarengan jeung para Nonoman Ngawangun Katahanan Pangan anu terus-terusan. Ěta téma téh ngarupakeun sala sahiji gerakan jeung usaha pikeun ngawujudkeun jeung ngajaga katahanan pangan di Jawa Barat. Tah ku lantaran kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi umajak ka para nonoman hususna di Kota Sukabumi, pikeun babarengan ngawangun jeung ngawujudkeun sakaligus ngajaga katahanan pangan di Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku meunangna éta layang pangajén téh, bisa jadi pecut jeung panghudang sumanget ka sakumna pihak, boh pamaréntah boh masarakat Kota Sukabumi, hususna DKP3 Kota Sukabumi jeung Sekertariat Déwan Katahanan Pangan Kota Sukabumi sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, pikeun salawasna usaha satékah polah ngawangun jeung ngawujudkeun sakaligus ngajaga katahanan pangan di Kota Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, Sekertariat Déwan Katahanan Pangan Kota Sukabumi diajén hasil ngalaksanakeun pancénna di Jawa Barat, hususna dina ngalaksanakeun koordinasi kasadiaan pangan di Kota Sukabumi, anu pamustungannana Sekertariat Déwan Katahanan Pangan Kota Sukabumi téh diajén layak jeung pantés meunang layang pangajén ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat. Tah ku ayana éta hal téh, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka Sekertariat Déwan Katahanan Pangan Kota Sukabumi, ku meunangna éta layang pangajén téh, bisa ngahudang sumanget jeung inspirasi pikeun terus ngawangun jeung ngawujudkeun sakaligus ngajaga katahanan pangan di Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui.

Leave a Reply