PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS MECAH SAJUMLAH KALURAHAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang baris mecah sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi. Anapon sajumlah kalurahan anu baris dipecah téh, nya éta kalurahan-kalurahan anu jumlah jeung kamekaran padumukna réa pisan. Lantaran sakumaha anu diungkabkeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, pamecahan kalurahan téh kudu didasarkeun kana rumusan jumlah padumuk jeung lega wewengkon kalurahan anu baris dipecah.

Ngan pikeun ngawujudkeun pamecahan sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi téh prosésna masih kénéh lila, lantaran dina taun 2019 baris dilaksanakan Pileg (Pamilihan Legislatif) jeung Pilpres (Pamilihan Persidén), sarta teu meunang aya parobahan struktur jeung pamecahan wewengkon. Anapon kalurahan nu aya di Kota Sukabumi dina danget ieu, sagemblengna aya 33 kalurahan, sumebar di 7 wewengkon kacamatan.

Sedengkeun Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Punjul Saépul Hayat, S.STP., M.Si. ngajelaskeun, sabagé daérah anu dinamis jeung mekar, Kota Sukabumi jadi daya tarik pikeun  masarakat ti luar Kota Sukabumi hususna para palaku usaha, pikeun ngaronjatkeun jerung ngamekarkeun jenis usaha anu dijalankeunnana. Hal éta téh ngabogaan poténsi anu kacida gedéna kana kamekaran jeung panambahan padumuk di sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi, sarta éta hal téh jadi bahan tinimbangan Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun mecah sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun jeung ngagampangkeun palayanan ka masarakat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngawujudkeun éta hal téh kudu dilaksanakeun analisis jeung kajian leuwih tiheula, lantaran aya sababaraha pasaratan anu kudu dipahatikeun, kaasup rentang kadali palayanan jeung lega wewengkon kalurahan, anu pamustungannana prosés pamecahan pikeun sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi téh masih merlukeun waktu anu cukup panjang.

Salajuna dijelaskeun, dina danget ieu kakara aya 4 kalurahan di Kota Sukabumi anu baris dipecah, sarta geus diajukeun ti taun 2014 nu geus kaliwat. Anapon ka 4 éta kalurahan téh, nya éta Kalurahan Cisarua jeung Kalurahan Subangjaya Kacamatan Cikolé, katut Kalurahan Dayeuhluhur jeung Kalurahan Sukakarya Kacamatan Warudoyong. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, rarancang pamecahan kalurahan téh diatur dina PP (Paraturan Pamaréntah) Nomer 17 Taun 2018 ngeunaan Kacamatan. Saterusna dijelaskeun, salian ti ngatur ngeunaan pamecahan, dina éta PP téh ogé diatur ngeunaan panggabungan wewengkon kaasup kalurahan.

Leave a Reply