KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI PRÉDIKAT KOTA SÉHAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang deui prédikat Kota Séhat, kalayan meunang Layang Pangajén Swasti Saba Wistara, pikeun katilu kalina sacara terus-terusan. Salian ti éta ogé meunang Layang Pangajén Juara Kahiji Kategori Parawat Tuladan, kalayan asmana Dénna Yuliavina, jeung Layang Pangajén Juara Katilu Pamangpaatan Toga (Taneman Obat Kulawarga), kalayan asmana RW 3 Kalurahan Gedong Panjang, Kacamatan Citamiang. Kota Sukabumi.

Ěta Layang Pangajén téh dipasrahkeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, nya éta pikeun Layang Pangajén Swasti Saba Wistara ka PLT (Palaksana Tugas) Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., pikeun Layang Pangajén Juara Kahiji Kategori Parawat Tuladan ka Dénna Yuliavina, jeung Layang Pangajén Juara Katilu Pamangpaatan Toga ka Ketua RW 3 Kalurahan Gedong Panjang, Kacamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dina acara Pangéling-ngélling Ka 54 Poé Kaséhatan Nasional Taun 2018 Tingkt Propinsi Jawa Barat, tanggal 12 Novémber 2018. di Buruan Hareup Gedong Saté Bandung.

Dina kasempetan éta, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat Propinsi Jawa Barat, sangkan salawasna usaha satékah polah nguatan jeung ngaronjatkeun Germas (Gerakan Masarakat) Hirup Séhat. Lantaran pola prévéntif hirup séhat téh kudu dijadikeun pola anu leuwih utama, tina pola hirup séhat kuratif jeung rehabilitatif.

Sedengkeun PLT Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M. ngajelaskeun, Layang Pangajén Swasti Saba Wistara  téh ngarupakeun layang pangajén kategori pang luhurna anu dipasrahkeun ku Pamaréntah Puseur, ka Pamaréntah Propinsi katut Pamaréntah Kabupatén jeung Kota, hususna anu nyumponan kritéria 9 tatanan, luyu jeung poténsi nu aya di wewengkon Propinsi katut Kabupatén jeung Kota masing-masing.

Anapon panetepan panarima Layang Pangajén Kota Séhat téh, nya éta sanggeus divérifikasi ku Tim Kota Séhat Propinsi anu divérifikasi deui ku Tim Kota Séhat Kamentrian Kaséhatan, didasarkan kana 9 indikator. Nya éta kawasan pamukiman sarta sarana jeung prasarana umum séhat, kawasan sarana lalu lintas tartib jeung palayanan transportasi, kawasan pariwisata séhat, kawasan industri jeung pakantoran séhat, kawasan patambangan séhat, kawasan leuweung séhat, katahanan pangan jeung gizi, kahirupan masarakat séhat anu mandiri, jeung kahirupan sosial anu séhat.

Tah ku meunangna deui Layang Pangajén Swasti Saba Wistara  téh, PLT Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan dijadikeun pang hudang sumanget pikeun balaréa, boh pamaréntah boh masarakat, hususna sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut instansi jeung nu aya tumalina di Kota Sukabumi, dina ngronjatkeun ajén palayanan kaséhatan sahadé-hadéna ka masarakat.

Leave a Reply