WALI KOTA SUKABUMI GEUS NANDATANGAN UMK PIKEUN KOTA SUKABUMI TAUN 2019

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, geus nandatangan UMK (Upah Minimum Kota) pikeun Kota Sukabumi Taun 2019, nya éta gedéna Rp. 2.331.752,00, sarta keur diusulkeun ka Gubernur Jawa Barat, pikeun ditetepkeun jeung disahkeun. Ěta usulan UMK téh ngarandapan undak gedéna 8,03 peresén atawa gedéna Rp. 173.322,00 ti taun 2018, nya éta gedéna Rp. 2.158.430,00.

PLT (Palaksana Tugas) Kapala Disnaker (Dines Tanaga Kerja) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si. ngajelaskeun, éta usulan UMK téh biasana tara robah, sabab luyu jeung itungan KHL (Kabutuhan Hirup Layak) jeung UMP (Upah Minimum Propinsi) tahun lumangsung dikalikeun angka inflasi jeung katumuwuhan ékonomi nasional, sarta geus disaluyuan ku Dépeko (Déwan Pengupahan Kota) Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, pangusulan éta UMK téh, nindaklaju Surat Ědaran Pamaréntah Puseur ngaliwatan Kamentrian Tanaga Kerja jeung Transmigrasi, ngeunaan Kanaékan UMP jeung UMK. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pangusulan éta UMK téh geus teu bisa dimusawarahkeun deui. Lantaran saliain ti geus ngacu kana pangitungan KHL jeung UMP kaasup inflasi jeung katumuwuhan ékonomi nasional, ogé geus disaluyuan ku Dépeko Sukabumi jeung geus ditandatangan ku Wali Kota Sukabumi, sakligus diusulkeun ka Gubernur Jawa Barat, pikeun ditetepkeun jeung disahkeun.

Leuwih jauh dijelaskeun, sanggeus disaluyuan jeung disahkeun ku Gubernur Jawa Barat ngaliwatan Kaputusan Gubernur Jawa Barat ngeunaan UMK pikeun Kota jeung Kabupatén di Propinsi Jawa Barat, éta UMK téh arék dilaksanakeun jeung dimimitian ti tanggal 1 Januari 2019 nu bakal datang, sarta sakumna pausahaan nu aya di Kota Sukabumi diharepkeun geus bisa nyaluyukeun jeung ngalaksanakeun éta UMK. Ngan pikeun pausahaan anu ngarasa beurat kana éta UMK téh, dina jangka waktu 30 poé satutas éta UMK téh ditetepkeun jeung disahkeun ku Gubernur Jawa Barat, bisa ngajukeun kabeurat ka Gubernur Jawa Barat.

Nyigeung pausahaan nu aya di Kota Sukabumi, nurutkeun PLT Kapala Disnaker Kota Sukabumi, anu kadata ku Disnaker Kota Sukabumi dina danget ieu jumlahna aya 620 pausahaan. Ngan tina éta jumlah téh, aya 6 pausahaan anu ngarandapan gulung tikar atawa bangkrut, alatan faktor paékonomian éta pausahaan.

Sedengkeun Anggota Dépeko Sukabumi, Adé Wahyudin ngajelaskeun, éta UMK téh geus teu bisa dipadungdengkeun deui, boh tina segi KHL jeung UMP boh tina segi inflasi jeung katumuwuhan ékonomi nasional. Lantaran pangitungan jeung panetepan éta UMK téh geus luyu jeung pangitungan katut parusmusan anu geus ditangtukeun jeung ditetepkeun ku Pamaréntah Puseur, sarta pihak Dépeko Sukabumi ngan ukur ngalaksanakeun wungkul.

Leave a Reply