DISKOMINFO KOTA SUKABUMI GEUS NGALAKSANAKEUN PALATIHAN APLIKASI SUPER

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, geus ngalaksanakeun Palatihan jeung Sosialisasi Aplikasi Super (Sukabumi Participated Responder) Pamaréntah Kota Sukabumi, ka 70 pamilon anu ngawengku ti para Kapala Widang sarta Kapala Seksi jeung Oprator pawakilan ti satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah) sarta Kacamatan jeung Kalurahan sa Kota Sukabumi. Ěta palatihan jeung sosialisasi anu lumangsung tanggal 15 Novémber 2018, di Operation Room Setda Kota Sukabumi téh, dibuka sacara resmi ku Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si., dibarengan ku Kapala Widang Infrastruktur TIK (Téknologi, Informasi jeung Komunikasi) sarta Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T.

Dina biantarana, Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi neda dihampura anu sagedé-gedéna, lantaran Kapala Diskominfo Kota Sukabumi teu bisa hadir dina kagiatan ieu palatihan jeung sosialisasi, sabab kudu marengan Wakil Wali Kota Sukabumi ka luar Kota Sukabumi. Salian ti éta, Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi ogé ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna, ka sakumna pamilon anu geus miluan palatihan jeung sosialisasi ieu sacara daria nepi ka réngsé. Lantaran sagala rupa pasualan anu disanghareupan di lapangan tangtu béda-béda, sarta saupama aya pangaduan ti masarakat sacara umum, oprator kudu bisa langsung ngaréspon jeung ngajawabna, luyu jeung kapasitas sarta Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungi) OPD katut Kacamatan jeung Kalurahan masing-masing.

Sedengkeun Kapala Widang Infrastruktur TIK sarta Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T. ngajelaskeun, Aplikasi Super téh ngarupakeun sala sahiji program Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2013. Salajuna dijelaskeun, Aplikasi Super téh ngarupakeun aplikasi laporan jeung pangaduan, kiritikan, kamandang jeung ilu biung masarakat Kota Sukabumi sacara online, kana pasilitas jeung kinerja OPD sarta Kacamatan jeung Kalurahan di Kota Sukabumi.

Leuwih jauh dijelaskeun, Aplikasi Super téh kaintegarsi jeung Aplikasi é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi. Salian ti éta, Aplikasi Super téh ngabogaan basis Android, sarta bisa diunduh di googlé play storé ku pangguna umum masarakat di Kota Sukabumi. Sedengkeun fitur Aplikasi Super, nya éta pikeun satiap OPD dina ngabales jeung ngajawab langsung kana laporan jeung pangaduan ti masarakat, sarta satiap OPD bisa neruskeun atawa forward laporan jeung pangaduan ti masarakat ka OPD nu aya kaitannana, saupama salah tujuan.

Leave a Reply