SAKUMNA PADAGANG DI SABUDEUREUN PASAR PELITA KUDU GEUS PINDAH KA LAHAN URUT TERMINAL BEUS SUDIRMAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Sakumna padagang nu aya di sabudeureun Pasar Pelita Kota Sukabumi kaasup nu aya di tempat panampungan saheulaanan di lahan urut Depot Pertamina Unit Pamekelan jeung Pamasaran Dalem Negri III Kota Sukabumi, cindekna di wewengkon Kalurahan Citamiang, Kacamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dina ahir bulan Novémber 2018 ieu, ditargétkeun kudu geus pindah ka lahan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi.

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, pangwangunan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi cindekna dina lahan urut Pasar Pelita Kota Sukabumi, ngarupakeun sala sahiji hal anu kacida diarep-arepna ku masarakat Kota Sukabumi, hususna ku para pedagang. Salajuna ditandeskeun, pangwangunan éta Pasar Tradisional Semi Modéren teh, ditargétkan kudu réngsé taun hareup. Sedengkeun dumasar kana hasil panalingaan jeung paniténan pamungkas, prosés pangwangunan éta pasar téh kakara ngahontal 30 peresén.

Tah ku lantaran kitu, para padagang nu aya di sabudeureun éta pasar téh kudu sagancangna pindah ka tempat panampungan saheulanan, nya éta ka lahan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, malar prosés pangwangunan éta pasar téh bisa lumangsung lancar jeung gancang, anu panustrungannana dina taun hareup bisa réngsé, luyu jeung targét anu geus ditetepkeun.

Sedengkeun Kapala Diskopperindag (Dines Koprasi, Paindustrian jeung Padagangan) Kota Sukabumi, Drs. Ayép Supriatna, M.M. ngajelaskeun, targét pamindahan sakumna padagang nu aya di sabudeureun Pasar Pelita Kota Sukabumi kaasup nu aya di tempat panampungan saheulaanan di lahan urut Depot Pertamina Unit Pamekelan jeung Pamasaran Dalem Negri III Kota Sukabumi ka tempat panampungan saheulaanan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi téh, kudu geus réngsé dina ahir bulan Novémber 2018 ieu.

Saterusna dijelaskeun, Tim Rélokasi pikeun éta para padagang anu dibentuk ku Pamaréntah Kota Sukabumi, geus ngaréngsékeun téknis pasiapan jeung prosés pamindahan pikeun éta para padagang. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dumasar kana hasil rapat pamungkas jeung éta Tim Rélokasi Padagang téh, yén prosés pamindahan éta para padagang ka tempat panampungan saheulaanan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi téh, ditargétkeun réngsé dina ahir bulan Novémber 2018 ieu.

Disagigireun ti éta, ogé geus dilaksanakeun sosialiasi katut konsolidasi jeung éta para padagang. Sabab tempat pikeun panampungan saheulaanan di lahan urut Terminal Beus Sudirman Kota Sukabumi téh geus réngsé, ngan tinggal dilengkepan sarana jeung prasarana pangrojong liana, nya éta tinggal Pos Jaga jeung méja para padagang. Ngan pikeun kapastian prosés pamindahan éta para padagang téh, pihak Diskopperindag Kota Sukabumi jeung Tim Rélokasi éta padagang téh, masih nunggu komando ti Wali Kota Sukabumi.

Leave a Reply