PROGRAM SASA TÉH PIKEUN NUMUWUHKEUN DEUI RASA KASATIAKAWANAN SOSIAL DI KALANGAN MASARAKAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., baris usaha satékah polah numuwuhkeun jeung ngahirupkeun deui rasa kasatiakawanan sosial di kalangan masarakat Kota Sukabumi. Lantaran rasa kasatiakawanan sosial di kalangan masarakat téh, ampir di sakumna wewengkon Indonésia kaasup di Kota Sukabumi, dina danget ngarandapan degradasi atawa panurunan sacara drastis.

Tah ku sabab kitu, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi baris ngabentuk Forum SASA (Silih Asah jeung Silih Asih) Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, nya éta salian ti pikeun numuwuhkeun jeung ngahirupkeun deui rasa kasatiakawanan sosial di kalangan masarakat, ogé pikeun ngadorong masarakat Kota Sukabumi supaya bisa salawasna ilu biung jeung turun langsung saupama aya masalah atawa kajadian sosial, anu teu bisa langsung diungkulan ku Pamaréntah Kota Sukabumi, alatan kawatesan ku kawenangan atawa ku anggaran.

Tah ku lantaran kitu, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan Forum SASA bisa ngajawab jeung ngungkulan masalah atawa kajadian sosial di masarakat Kota Sukabumi. Sabagé sala sahiji contohna, dina mangsa aya kajadian imah masarakat anu ngarandapan ruksak beurat jeung can bisa diungkulan sacara langsung ku Pamaréntah Kota Sukabumi, bisa sagancangna dibantu jeung diungkulan sacara babarengan ku masarakat nu aya di sabudeureunnana. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan dua kawatesanan poko, nya éta kawatesanan tina sisi kawenangan jeung kawatesanan tina sisi anggaran.

Salajuna dijelaskeun, ngeunaan kawenangan aya bagiannana, nya éta kawenangan Pamaréntah Puseur, Pamaréntah Propinsi, Pamaréntah Kota jeung Kabupatén, sarta kawenangan Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Propinsi teu meunang dilaksanakeun atawa digawéan ku Pamaréntah Kota atawa Kabupatén. Sedengkeun ngeunaan kawatesanan anggaran, Pamaréntah Kota teu bisa laluasa jeung sagancangna ngaalokasikeun anggaran pikeun kapentingan naon waé, sabab aya aturannana, utamana dina ngalaksanakeun pangalolaan kauangan anu dialokasikeun, sarta ayana kawatesanan anggaran anu dipibanda.

Tah ku ayana éta hal téh, Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan Forum SASA Kota Sukabumi bisa ngabantu jeung ngungkulan sacara babarengan jeung masarakat, saupama aya masalah atawa kajadian sosial di masarakat Kota Sukabumi, anu perlu sagancangna dibantu jeung diungkulan. Sabab dibentukna Forum SASA Kota Sukabumi téh, pikeun numuwuhkeun jeung ngahirupkeun deui rasa kasatiakawanan sosial di kalangan masarakat Kota Sukabumi, ku cara silih bantu jeung silih asih ka sasama masarakat anu ngarandapan kasulitan jeung ngabutuhkeun bantuan. Ěta hal téh luyu jeung budaya atawa kaarifan masarakat Sunda, nya éta Silih Asah, Silih Asih jeung Silih Asuh.

Leave a Reply