PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGADETÉKSI SAKUMNA AKUN MÉDSOS ANU EUSINA KONTÉN PORNOGRAFI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satekah polah ngadetéksi jeung nalingakeun sakumna akun Médsos (Média Sosial) di Kota Sukabumi, anu eusina kontén pornografi. Ěta hal téh dilampahkeun, sakumaha anu ditandeskeun ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi. Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., nindaklaju kabongkarna kasus jaringan bisnis prostitusi anu ngabogaan basis online ngaliwatan akun Médsos twitter@SukabumiAsyik, ku rengrengan Polres Sukabumi Kota. Maksud jeung tujuannana, malar éta kasus téh teu kajadian deui.

Salajuna ditandeskeun, ku kabongkarna éta kasus téh, pihak Diskominfo Kota Sukabumi ngarasa reuwas jeung kapalingan. Lantaran salila ieu, pihak Diskominfo Kota Sukabumi ukur museur ngadetéksi jeung nalingakeun akun Médsos anu eusina kontén ngabogaan sifat sara jeung provokasi, anu ngageunjleungkeun jeung ngahariwangkeun masarakat. Tapi ku kabongkarna éta kasus téh, pihak Diskominfo Kota Sukabumi baris usaha satekah polah ngadetéksi jeung nalingakeun sarta ngaanalisa kana sakumna akun Médsos anu eusina kontén pornografi, disagigireun kana sakumna akun Médsos anu eusina kontén ngabogaan sifat sara jeung provokasi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, pihak Diskominfo Kota Sukabumi teu ngabogaan kawenangan ngablokir atawa nutup éta akun-akun Médsos. Ngan saupama bener kabuktian, pihak Diskominfo Kota Sukabumi bisa ngalaporkeun ka pihak Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi jeung Informatika), pikeun dijadikeun bahan panalaahan jeung pangkajian. Hal éta téh geus remen dilampahkeun ku pihak Diskominfo Kota Sukabumi, hususna kana rupa-rupa akun Médsos anu eusina kontén anu ngageunjleungkeun jeung ngahariwangkeun masarakat. Sabab anu ngabogaan hak ngablokir atawa nutup éta akun-akun Médsos téh, nya éta pihak Kemenkominfo.

Leuwih jauh Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, pihakna ngarasa sulit ngadetéksi éta akun-akun Médsos téh, lantaran ngagunakeun kodeu-kodeu husus anu teu bisa kanyahoan ku sakumna nétizen, pikeun nyamarkeun bahasa-bahasa sabenerna. Disagigireun ti éta, para Pria Irung Belang jeung PSK (Pagawé Séks Komérsial) atawa Mucikari, langsung neruskeunnana ngaliwatan saluran pribadi, anu panustrungannana kacida sulitna pikeun didetéksi.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan salawasna ati-ati jeung wijak dina ngagunakeun internét jeung Médsos. Sabab saupama disalahgunakeun bisa nimbulkeun pangaruh anu goréng. Salian ti éta. sakumna lapisan masarakat utamana para orang tua, sangkan salawasna usaha satékah polah ngaronjatkun kawaspadaan jeung panalingaan ka anak-anakna anu ngagunakeun internét atawa ponsél pinter, pikeun ngajaga hal-hal anu teu dipiharep ku sakumna pihak.

Leave a Reply