SATIAP OPD JEUNG BUMD SARTA KACAMATAN JEUNG KALURAHAN SANGKAN NGALAKSANAKEUN JUMSIH SACARA RUTIN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, geus nginstruksikeun ka satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah) jeung BUMD (Badan Usaha Milik Daérah) sarta Kacamatan jeung Kalurahan kaasup Pausahaan jeung Palaksana Kagiatan di wewengkon Kota Sukabumi, sangkan ngalaksanakeun kagiatan Jumsih (Jumaah Bersih) sacara rutin, anu lilana sajam. Nya éta pikeun OPD jeung BUMD sarta Kacamatan jeung Kalurahan ti tabuh 07.30 nepi ka tabuh 08.30 WIB, sarta pikeun Pausahaan jeung Palaksana Kagiatan ti tabuh 07.00 nepi ka tabuh 08.00 WIB, di tempat jeung buruan sarta di sabudeureun kantor OPD, BUMD, Kacamatan jeung Kalurahan katut Pausahaan jeung Palaksana Kagiatan masing-masing.

Ěta instruksi Wali Kota Sukabumi téh kaunggel dina surat ngeunaan Palaksanaan Kagiatan Jumsih di Kota Sukabumi, sarta éta surat téh geus dikirimkeun ka para Kapala OPD, Diréktur BUMD, Camat jeung Lurah sarta Pingpinan Pausahaan jeung Palaksana Kagiatan di wewengkon Kota Sukabumi. Anapun maksud jeung tujuannana, nya éta dina raraga ngawujudkeun Kota Sukabumi anu bersih, éndah jeung séhat. Dina éta surat téh disebutkeun, sangkan runtah organik anu mangrupa sésa kadaharan, daun jeung potongan jukut anu dikumpulkeun tina hasil palaksanaan Jumsih, supaya dijadikeun bahan pikeun pupuk organik atawa kompos. Salian ti éta, ogé pikeun ngaronjatkeun kasadaran para pagawé kana pentingna ngajaga kabersihan lingkungan, pikeun nyiptakeun lingkungan anu bersih, éndah jeung séhat. Disagigireun ti éta, ogé pikeun numuwuhkeun jeung ngaronjatkeun pasatuan jeung gotong royong dina ngajaga kabersihan, kaéndahan jeung kaséhatan lingkungan, sarta ngalatih para pagawé dina ngolah runtah organik.

Lantaran usaha dina ngajaga jeung ngaronjatkeun kabersihan katut kaéndahan jeung kaséhatan lingkungan téh, di Kota Sukabumi masih kénéh réa pasualan jeung tangtangan anu di sanghareupan. Sedengkeun ngawujudna jeung ngaronjatna kabersihan katut kaéndahan jeung kaséhatan lingkungan téh, ngarupakeun sala sahiji hal anu kacida diarep-arepna ku sakumna pihak, nya éta ku pamaréntah jeung ku sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi. Tah ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi meredih ka para Kapala OPD, Diréktur BUMD, Camat jeung Lurah sarta Pingpinan Pausahaan jeung Palaksana Kagiatan di wewengkon Kota Sukabumi, sangkan nindaklaju jeung ngalaksanakeun instruksi Wali Kota Sukabumi sacara daria jeung pinuh ku tanggungjawab, pikeun ngawujudkeun jeung ngaronjatkeun kabersihan katut kaéndahan jeung kaséhatan lingkungan Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui.

Leave a Reply