WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI BARIS NGALAKSANAKEUN PROGRAM HIJI KALURAHAN HIJI PARAWAT

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., baris ngalaksanakeun Program Hiji Kalurahan Hiji Parawat di Kota Sukabumi, pikeun ngawujudkeun Kota Sukabumi Séhat. Salian ti éta, ogé pikeun méré pahatian ka para parawat, lantaran peran parawat téh kacida pentingna jeung kacida dibutuhkeunnana dina méré palayanan kaséhatan ka masarakat. Tah ku lantaran kitu, masarakat di satiap kalurahan di Kota Sukabumi anu katatarajang kasakit hususna anu kurang jeung anu teu mampuh, bisa dilayanan ku parawat nu aya di kalurahannana masing-masing. Disagigireun ti éta, ogé baris ngalaksanakeun Program Paningkatan Ajén Palayanan 24 Jam Puskesmas anu dilengkepan ku Dokter Sepesialis di satiap Puskesmas nu aya di Kota Sukabumi, sarta Palayanan Home Visit pikeun pasén jompo katut masarakat anu kurang jeung anu teu mampuh.

Sedengkeun program lianna dina widang kaséhatan pikeun masarakat Kota Sukabumi, nya éta Program Palayanan Mobil Ambulance Haratis 24 jam. Saterusna dijelaskeun, Program Palayanan Mobil Ambulance Haratis téh ngarupakeun komitmen Pamaréntah Kota Sukabumi, dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan kaséhatan ka masarakat Kota Sukabumi sacara gancang jeun babari.

Tah ku éta hal téh, pikeun masarakat Kota Sukabumi anu ngabutuhkeun Mobil Ambulance Haratis, bisa ngaliwatan call center anu baris disiapkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, atawa bisa diaksés ngaliwatan Aplikasi Super (Sukabumi Participatéd Réspondér), sarta Patugas Mobil Ambulance baris sagancangna ngadatangan tempat éta masarakat. Lian ti éta ogé dijelaskeun, palayanan kaséhatan téh kacida diperlukeun jeung dibutuhkeun ku masarakat Kota Sukabumi, sarta rupa-rupa bangbaluh masarakat Kota Sukabumi kana ngeunaan kaséhatan jadi tanggungjawab Kapala Daérah jeung Pamaréntah Kota Sukabumi.

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana éta sajumlah program téh, bisa méré jeung ngaronjatkeun palayanan kaséhatan sarta kaayeman jeung kasajahtraan ka masarakat Kota Sukabumi. Salian ti éta, ogé bisa ngahangkeutkeun kana usaha ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu ngabogaan ajén hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply