PAMARÉTAH KOTA SUKABUMI BARIS NURUNKEUN APLIKASI BPHTB ONLINÉ

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Pamariétah Kota Sukabumi ngaliwatan BPKD Kota Sukabumi, dina waktu anu moal lila deui, nurutkeun rarancang baris nurunkeun Aplikasi BPHTB (Béa Paoléhan Hak Atas Tanah jeung Bangunan) Onliné. Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina biantarana basa muka sacara resmi Bimték (Bimbingan Téknis) Aplikasi BPHTB Onliné Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna di Aula Bank BJB Sukabumi ngajelaskeun, Aplikasi BPHTB Onliné Pamaréntah Kota Sukabumi téh, pikeun ngagampangkeun jeung ngarojatkeun palayanan ka masarakat dina mayar BPHTB.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, inovasi Aplikasi BPHTB Onliné anu dibaladah ku BPKD Kota Sukabumi téh, pikeun ngagancangkeun palayanan, sarta tartib adminsitrasi jeung ngagampangkeun sakumna pihak nu aya kaitannana, saperti PPAT (Pajabat Pembuat Akta Tanah) atawa PPATS (Pajabat Pembuat Akta Tanah Saheulaanan), KPP (Kantor Palayanan Pajeg) Pratama Sukabumi jeung Kantor ATR – BPN (Agraria jeung Tata Rohang – Badan Patanahan Nasional) Kota Sukabumi. Sateusna dijelaskeun, salian ti bisa ngagampangkeun palayanan ka masarakat dina mayar BPHTB, ogé bisa ngontrol gedéna beubeunangan tina séktor BPHTB.

Wakil Wali Kota Sukabumi nandeskeun, luyu jeung ngaronjatna kagiatan ékonomi di Kota Sukabumi, jumlah transaksi jual beuli tanah jeung wangunan di Kota Sukabumi, ti taun ka taunna salawasna ngarandapan undak anu signifikan. Tah ku lantaran kitu, panarimaan PAD (Pandapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi tina séktor BPHTB téh, salawasna nunjukkeun kanaékan anu signifikan. Tah ku sabab kitu, réalisasi BPHTB di Kota Sukabumi kacida hadéna, sarta salawasna ngaleuwihan target dina satiap taunna. Ngan parandéné kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana Aplikasi BPHTB Onliné Pamaréntah Kota Sukabumi téh, réalisasi BPHTB di Kota Sukabumi bisa leuwih hadé deui.

Sedengkeun Kapala BPKD Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M. dibarengan ku Kapala UPT (Unit Palaksana Téknis) PBB-P2 (Pajeg Bumi jeung Bangunan Padésaan jeung Pakotaan) jeung BPHTB BPKD Kota Sukabumi, Ir. Atép Kurniawan, M.M. ngajelaskeun, arék diturunkeunnana Aplikasi BPHTB Onliné Pamaréntah Kota Sukabumi téh, salian ti pikeun ngababarikeun jeung ngagancangkeun palayanan ka masarakat hususna dina mayar BPHTB, ogé prosedur adminsitrasi anu ditransaksikeunnana bisa leuwih ringkes jeung leuwih gancang. Disagigireun ti éta, ogé akurasina leuwih tepat, sarta panarikan PAD-na ogé bisa leuwih gancang. Tah ku lantaran klitu, Kapala BPKD Kota Sukabumi nargétkeun, Aplikasi BPHTB Onliné Pamaréntah Kota Sukabumi téh, bisa diréalisasikeun jeung dioprasikeun dina awal taun 2019 nu bakal datang.

Leave a Reply