PRODÉSKEL TÉH NGARUPAKEUN GAMBARAN SAGEMBLENGNA KARAKTER DÉSA JEUNG KALURAHAN

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, luyu jeung Permendagri (Peraturan Mentri Dalem Negri) Nomer 12 Taun 2007 ngeunaan Padoman Panyusunan jeung Pandayagunaan Data Prodéskel (Profil Désa jeung Kalurahan), yén Prodéskel téh ngarupakeun gambaran sagemblengna ngeunaan karakter désa jeung kalurahan, anu ngawengku data dasar kulawarga, poténsi SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusa), Kalembagaan, Prasarana jeung Sarana, sarta kamekaran kamajuan jeung pasualan anu disanghareupan ku désa jeung kalurahan.

Ěta panandesan Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara sakaligus muka sacara resmi Sosialisasi Prodéskel Taun 2018, di Hotél Balcony Kota Sukabumi, cindekna tanggal 21 Novémber 2018. Hadir dina kasempetan éta, PLT (Palaksana Tugas) Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pangbardayaan Perempuan, Palindungan Anak jeung Pangbardayaan Masarakat) Kota Sukabumi, Nicke Siti Rahayu, S.H., M.H., para Camat jeung Lurah, para Nara Sumber jeung para tamu ondangan lianna.

Salajuna ditandeskeun, pandayagunaan data Prodéskel téh diarahkeun kana pamangpaatan data dasar kulawarga, data poténsi kalurahan sarta data tingkat kamekaran kalurahan, sabagé dasar palaku pangwangunan dina ngarojong parancanaan, pangorganisasian, kagiatan pananggulangan kamiskinan, pangbardayaan masarakat, palayanan publik, palaksanaan évaluasi, pangbinaan jeung pangawasan panyalagaraan pamaréntahan kalurahan jeung lembaga masarakat.

Ngan parandéné kitu, panyusunan data Prodéskel téh, di Kota Sukabumi masih kénéh can maksimal. Buktina dina taun 2017, anu ngeusian data Prodéskel téh ngan ukur 30 kalurahan atawa ngan ukur 90,9 peresén tina 33 kalurahan nu aya di Kota Sukabumi. Saterusna dina taun 2018, cindekna nepi ka tanggal 19 Novémber 2018, kakara aya 17 kalurahan anu geus ngeusian data Prodéskel atawa kakara 51,5 peresén tina 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Sedengkeun sésana nya éta 16 kalurahan deui, can ngalaksanakeun pangéntrian jeung ngeusian data Prodéskel.

Leuwih jauh ditandeskeun, data Prodéskel téh kacida pisan pentingna, nya éta sabagé sumber data pikeun nangtukeun kawijakan pamaréntah dina ngarancanakeun pangwangunan ka hareup, ku ajén data profil anu hadé, sabab baris kaidéntifikasi rupa-rupa pasualan sarta poténsi nu aya di satiap kalurahan. Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna Camat jeung Lurah anu can ngeusian data Prodéskel, sangkan sagancangna ngalaksanakeun pangéntrian jeung ngeusian data Prodéskel Taun 2018, ku ajén data anu hadé. Lantaran kakurangtepatan data anu diéntrikeun jeung dieusikeun, bisa mangaruhan kana kamekaran kalurahan, sarta kana panetepan kawijakan pangwangunan wilayah kalurahan.

Leave a Reply