PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI LAYANG PANGAJÉN TINGKAT NASIONAL

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, meunang deui Layang Pangajén Tingkat Nasional Unit Panyalagara Palayanan Publik Taun 2018 anu ajénna A Hadé Pisan, ti KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI. Lantaran saméméhna, Disdukcapil Kota Sukabumi téh meunang Layang Pangajén WBK (Wilayah Bébas tina Koropsi) ogé ti KemenPAN-RB RI, dina raraga miéling Poé Anti Koropsi Internasional Taun 2017. Ěta layang pangajén téh dipasrahkeun ku MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, Syafruddin, ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, cindekna tanggal 27 Novémber 2018, di Balé Kartini Jakarta, di hareupeun sajumlah Kapala Daérah Tingkat Propinsi sarta Tingkat Kota jeung Kabupatén sa Indonésia.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngajelaskeun ngarasa reueus sakaligus ngucapkeun rasa sukur ka Nu Maha Kawasa, yén Kota Sukabumi ngaliwatan Disdukcapil Kota Sukabumi, meunang deui Layang Pangajén Tingkat Nasional Unit Panyalagara Palayanan Publik Taun 2018 anu ajénna A Hadé Pisan, ti KemenPAN-RB RI. Tah ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna aparatur, hususna aparatur Disdukcapil Kota Sukabumi, anu salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun palayanan publik sacara hadé ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, utamana palayanan dina nyieun Dokumén jeung Adminduk (Administrasi Kapadumukan) ngaliwatan Program Si Jempol (Inovasi Jemput Bola).

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Program Si Jempol téh sangkan salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun sacara optimal, malar palayanan nyieun Dokumén jeung Adminduk ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi téh bisa leuwih hadé deui. Lantaran ngaliwatan Program Si Jempol téh, bisa ngagampangkeun jeung ngagancangkeun prosés palayanan ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, hususna dina nyieun Dokumén jeung Adminduk.

Sedengkeun Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. ngajelaskeun, Program Si Jempol Palayanan Nyieun Dokumén jeung Adminduk ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi téh, salian dilaksanakeun di Kantor Disdukcapil Kota Sukabumi, ogé dilaksanakeun di sakola, pamukiman masarakat, pausahaan, pasar, toserba jeung supermall nu aya di Kota Sukabumi. Anapon jenis Palayanan Nyieun Dokumén jeung Adminduk ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi ngaliwatan Program Si Jempol téh, nya éta KTP-él (Kartuh Tanda Padumuk éléktronik), KK (Kartuh Kulawarga), Akte Kalahiran, Akte Kamatian jeung nu séjénna.

Leave a Reply