BAZNAS KOTA SUKABUMI NGAGULIRKEUN BANTUAN PANGWANGUNAN RUTISAÉ

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, ngagulirkeun bantuan pangwangunan Rutisaé (Rumah Tinggal Sanitasi Séhat). Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi basa ngalaunching jeung nanem batu munggaran éta program bantuan pangwangunan Rutisaé téh, cindekna di Madrasah Al Mahmudah, Jalan Tata Nugraha, RT 01 RW 06 Kalurahan Jayamekar, Kacamatan Baros, Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta bantuan pangwangunan Rutisaé téh, asalna ti Baznas Provinsi Jawa Barat. Anapon éta bantuan pangwangunan Rutisaé téh, pikeun tahap munggaran di Kota Sukabumi réana 15 unit imah, masing-masing meunang bantuan gedéna Rp. 10 juta. Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ka hareup jumlah anu narima bantuan pangwangunan Rutisaé téh, hususna di Kota Sukabumi bisa nambahan jeung leuwih réa deui. Ěta hal téh bisa ngawujud, saupama kasadaran jeung kapadulian masarakat hususna umat Islam ngaronjat, utamana dina mayar ZIS (Zakat, Infaq jeung Shodaqoh) ngaliwatan Baznas.

Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé kacida ngarojong jeung ngabagéakeunnana kana ayana program ZCD (Zakat Community Development) anu digulirkeun ku Baznas Puseur. Lantaran gedéna bantuan anu disalurkeun ngaliwatan éta program téh ngahontal Rp. 700 juta, anu pamasrahannana dilaksanakeun sacara tahap-tahap. Salajuna dijelaskeun, éta program téh ngarupakeun bagian tina pangbardayaan masarakat, pikeun ngungkulan kamisikinan jeung ngamandirikeun masarakat. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, éta program téh sajalan jeung program Pamaréntah Kota Sukabumi sarta visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Sedengkeun Ketua Baznas Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M. ngungkabkeun, éta bantuan pangwangunan Rutisaé téh, ngarupakan program Baznas Provinsi Jawa Barat, anu dimekarkeun di Kota jeung Kabupatén di Jawa Barat, sala sahijina di Kota Sukabumi. Anapon éta pangwangunan Rutisaé téh, langsung dilaksanakeun ku Baznas Provinsi Jawa Barat. Salajuna diungkabkeun, bantuan pangwangunan Rutisaé anu digulirkeun di Kota Sukabumi téh, pikeun tahap munggaran réana 15 unit imah, anu baris dibedah jadi Rutisaé. Lian ti éta ogé diungkabkeun, ka 15 unit éta imah téh, lain imah milik masarakat anu teu mampuh wungkul, tapi ogé imah milik masarakat umum séjénna anu ngabutuhkeun bantuan, saperti inohong agama jeung nu séjénna. Saterusna diharepkeun, éta pangwangunan Rutisaé téh bisa ngadorong ka sakumna élemén masarakat, pikeun ngabantu masarakat anu ngabutuhkeun bantuan.

Ketua Baznas Kota Sukabumi ngajelaskeun, salian meunang bantuan pangwangunan Rutisaé ti Baznas Provinsi Jawa Barat, Baznas Kota Sukabumi ogé meunang bantuan ZCD ti Baznas Puseur, anu dilaksanakeun di Kalurahan Jayamekar. Ěta bantuan téh diharepkeun bisa ngabardayakeun masarakat jeung ngungkulan kamiskinan. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, masarakat di éta kalurahan téh baris terus didorong, supaya bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun usaha kulinér sarta kagiatan séjénna anu produktif, pikeun numuwuhkeun sakaligus ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun paékonomiannana, sarta ka hareupna diharepkeun bisa méré infaq poéan jeung mingguan, supaya usaha masarakat di éta kalurahan téh bisa leuwih barokah. Lantaran hasil tina éta infaq téh baris dibalikeun deui ka masarakat séjénna, pikeun nambahan modal dina ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun usahana.

Leave a Reply