WALI KOTA SUKABUMI NGARESMIKEUN RUMAH SINGGAH PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, nandatangan MoU (Mémorandum of Understanding) atawa nota kasaluyuan bareng jeung Rumah Zakat Bandung, sakaligus ngaresmikeun Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi, anu lokasina di Jalan Mulyasari Culdesac Nomer 7 RT 02 RW 04 Kalurahan Sukagalih, Kacamatan Sukajadi, Kota Bandung, ditandaan ku ngagunting pita. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) nu aya tumalina, sarta réngréngan Pangurus Rumah Zakat Bandung jeung para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi gawé bareng jeung Rumah Zakat Bandung, siap narima pasén jeung kulawarga pasén warga Kota Sukabumi anu keur tatamba atawa dirawat di Kota Bandung, pikeun istirahat atawa ngéndong sacara haratis di Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi, anu pasaratannana nya éta masrahkeun poto copy KTP (Kartuh Tanda Padumuk) atawa KK (Kartuh Kulawarga) jeung Surat Katerangan Dokter, ka Patugas Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi atawa ka Pangurus Rumah Zakat Bandung.

Saterusna ditandeskeun, diwangunna Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi téh, ngarupakeun sala sahiji jawaban sarta kapadulian Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi basa turun ka lapangan sakaligus silaturahmi jeung masarakat Kota Sukabumi, nya éta teu saeutik warga Kota Sukabumi anu tatamba atawa dirawat di luar Kota Sukabumi hususna di Kota Bandung, sarta kasulitan néangan tempat pikeun istirahat atawa ngéndong salila nungguan kulawargana tatamba.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana éta Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi téh, bisa ngabantu jeung ngahampangkeun kabeurat sakaligus ngaronjatkeun palayanan ka warga Kota Sukabumi anu tatamba di Kota Bandung. Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi téh dilengkepan ku 1 unit mobil ambulance husus, pikeun ngalayanan pasén warga Kota Sukabumi anu istirahat atawa ngéndong di Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, diwangunna Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi téh, luyu jeung Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra, kaasup Misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, diantarana Ngawujudkeun masarakat anu ngabogaan akhlakulkarimah, séhat, cerdas, kréatif jeung ngabogaan budaya sarta ngabogaan kasatiakawanan sosial, jeung Ngawujudkeun tata kalola pamaréntahan anu hadé atawa good governance jeung inovatif.

Leave a Reply