PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN TOP IT ON SMART ĚCONOMY

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Ěditor      : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, meunang Layang Pangajén TOP IT on Smart Ěconomy ti Majalah it Works., dina pangajénan jeung pamasrahan layang pangajén IT (Informasi Téknologi) jeung TELCO Taun 2018. Ěta layang pangajén téh ditarima ku Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd., cindekna tanggal 6 Désémber 2018, di The Sultan Hotél Jakarta, anyar-anyar ieu.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, acara anu dibuka sacara resmi ku Kantor Staf Kapersidénan jeung Kamentrian Kominfo RI téh, ngarupakeun anu kaopat kalina anu diayakeun ku Majalah it Works. Sedengkeun pangajénan pikeun meunang éta layang pangajén téh, dilaksanakeun ku Praktisi IT, Akademisi jeung Media Massa, anu tahapan pangajénannana dilaksanakeun ngaliwatan kuésionér, perséntasi jeung wawancara. Salajuna dijelaskeun, Layang Pangajén TOP IT on Smart Economy anu dipasrahkeun ka Pamaréntah Kota Sukabumi téh, berkah program pangbardayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Manengah), nya éta  injeuman duit keur modal UMKM anu bungana enol peresén. Lian ti éta, anu dijadikeun paraméter pangajénan téh, nya éta panggunaan jeung pamangpaatan IT di lingkup Pamaréntah Kota Sukabumi.

Anapon kategori layang pangajén anu dipasrahkeun téh, nya éta kahiji kategori TOP IT Implementation anu dibagi sababara séktor usaha, kadua kategori TOP Business Solution anu dipasrahkeun ka principal atawa véndor global jeung lokal, anu pangajénannna dilaksanakeun ngaliwatan rékoméntasi user IT jeung TELCO di Indonésia, sarta katilu kategori TOP IT jeung TELCO Hardware, anu pangajénannna dilaksanakeun ngaliwatan markét réséarch, husus pikeun produk hardware jeung telco. Saterusna kategori anu kaopat kategori husus, nya éta Déwan Juri méré layang pangajén kana rupa-rupa inovasi tinangtu anu pantes diaprésiasi, sarta kategori anu kalimia kategori TOP Digital Transformation Réadiness, nya éta indéks kasiapan pausahaan jeung instansi pamaréntahan dina ngalaksanakeun tranformasi digital. Leuwih jauh Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, dina éta acara téh, para pamilon ngabogaan kasempetan pikeun meunang hasil analisis markét réséarch anu kandelna 120 halaman.

Ku kapilihna Pamaréntah Kota Sukabumi meunang éta layang pangajén téh, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun ngarasa reueus sakaligus ngucapkeun rasa sukur ka Nu Maha Agung. Disagigireun ti éta, ogé ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna aparatur pamaréntah katut instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, anu salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun UMKM sarta panggunaan jeung pamangpaatan IT di lingkup Pamaréntah Kota Sukabumi.

Leave a Reply