PANGWANGUNAN PAIMAHAN BISA MÉRÉ KONTRIBUSI KANA NGARONJATNA KASAJAHTRAAN

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, pangwangunan paimahan jeung pamukiman, saupama dilaksanakeun sacara hadé jeung daria bisa méré kontribusi anu positif kana ngaronjatna kasajahtraan jeung ngurangan kamiskinan. Lantaran pangwangunan paimahan jeung pamukiman téh, bisa ngadorong kana tumuwuhna wewengkon jeung ékonomi sarta pangwangunan sosial budaya. Disagigireun ti éta, ogé bisa méré multiplier éfék kana séktor lianna, sarta bisa nyiptakeun lapangan gawé, boh sacara langsung boh sacara teu langsung.

Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina biantara basa ngahadiran acara pamasrahan simbolis Péneng Imah BSPS (Bantuan Stimulan Paimahan Swadaya) Strategi jeung BSPS NAHP (National Affordable Housing Program) Taun 2018, ti Kamentrian PUPR (Pekerjaan Umum jeung Paimahan Rahayat), ka para MBR (Masarakat Berpenghasilan Rendah) di Kota Sukabumi, ngaliwatan PKT (Padat Karya Tunéy), cindekna di Ballroom Anugrah Hotél  Sukabumi, sawatara poé ka tukang.

Hadir dina kasempetan éta, pawakilan ti Kamentrian PUPR, Kapala DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum, Panataan Rohang, Paimahan, Kawasan Pamukiman jeung Patanahan) Kota Sukabumi, para Camat jeung Lurah, para panarima BSPS Strategi jeung BSPS NAHP, sarta para tamu ondangan lianna.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pamaréntah jeung masarakat Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun ka Pamaréntah Puseur ngaliwatan Dirjén (Diréktur Jéndral) Panyadiaan Paimahan Kamentrian PUPR jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat sarta Koordinator Fasilitator jeung Fasilitator Kalurahan atawa Tanaga Pangaping Masarakat, anu geus ilu biung dina ngungkulan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana BSPS Strategi jeung BSPS NAHP téh, bisa méré kontribusi anu positif kana usaha paningkatan kasajahtraan jeung ngurangan kamiskinan di Kota Sukabumi, dina raraga ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Salajuna Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna masarakat Kota Sukabumi anu narima BSPS Strategi jeung BSPS NAHP, sangkan ngagunakeun éta bantuan sacara hadé jeung daria, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun, nya éta pikeun mugar, parumajaan jeung pamukiman deui.

Leave a Reply